پورنوگرافی، خودارضایی و اعتیاد جنسی

63A0FA5156E14F8C4262934160C1F8

پورنوگرافی شرایط ایجاد ارگاسم را بسیار آسان می کند. بعضی افراد پس از مدتی فقط برای رفع بی حوصله گی یا ناراحتی های ساده به پورن و خودارضایی بیشتر پناه می برند. بعد از مدتی آنها با تخلیه جنسی فقط می خواهند به آرامش های موقت دست یابند.

خودارضایی وقتی که بیش از حد و حتی غیرقابل کنترل می شود در اولین مرحله باعث ایجاد مشکلاتی در پیرامون ناتوانی جنسی می گردد. مردان از حدود 30 سالگی به بعد اگر به دفعات متعدد در طی هر روز یا هفته خودارضایی کنند با عوارض مربوط به بیدار نشدن آلت جنسی مواجه می شوند.

با این وجود، گفتگو و بحث در باره اینکه آیا از نظر علمی می توان تمایل بیش از حد بعضی افراد به سکس را اعتیاد جنسی نسبت داد هنوز پایان نپذیرفته است. مثلا در بخش تشخیص ناهنجاری های رفتاری، درون کتاب های پزشکی، نشانی از بیماری « اعتیاد جنسی» وجود ندارد. اما روز به روز، استدلال و شواهد بیشتری مطرح می شود که تاکید بر اعتیاد پذیر بودن این رفتار دارد.

محققین سوئدی دریافته اند افرادی که عطش جنسی شان زیاد است به خودی خود، تشویش و اضطراب بیشتری را بر بدن خود تهیه می کنند. برای همین خاطر، تلاش مداوم برای سکسِ بیشتر داشتن، خطر افسرده شدن و ناتوانی جنسی را افزایش می دهد.

نظریه دیگری هم وجود دارد که مدعی است تغییرات شیمیایی ناشی از اعتیاد مواد مخدر در مغز، با اتفاقاتی که در مغز معتادان جنسی به وقوع می پیوندد مشابه است.

بسیاری از روان درمانگرها و مشاران روانشناسی اذعان داشته اند که تخیله مداوم و زیاد جنسی که معمولا به خاطر دسترسی بسیار آسان به پورنوگرافی صورت می گیرد بعضی افراد را به سمت افراط غیرقابل کنترل در خودارضایی می کشاند.

راه حل ساده برای دردسرهای ناشی از امیال شدید جنسی این است که برای مدت کوتاهی دست از هر نوع فعالیت جنسی کشیده شود.

 

Sexual Addiction May Be Real After All

telegram

More from سعید داورپناه
یک روز در زندگی کوکلاس کلان ها
In English کوکلاس کلان ها  سه بار در صحنه اجتماعی امریکا ظاهر...
Read More