هنرِ گفتگو

Arnold Lakhovsky, The Conversation

چه بخواهیم یا نخواهیم در این این روزهای کرونایی وقت بیشتری داریم.  این موقعیت را همزمان است با دوری از دوستان و عزیزان …  ن  ما عملا می توانیم وقت و توجه بیشتری در حین تماس تلفنی یا اسکایپی  ارائه دهیم. ما واقعا این بار می توانیم بدون هیچ شتابی برای پاسخ دادن، با دقت بیشتری گوش دهید.

دکتر « چارلز دربر » جامعه‌شناس آمریکایی معتقد است: «همه ما اتهام وانمود می‌کنیم که با رعایت ادب مشغول گوش‌دادن به دیگران هستیم ولی در واقع، بی‌صبرانه منتظر فرصت هستیم تا خود را به میان گفت‌وگو بیاندازیم و حرف خود را به کرسی بنشانیم »

هر کدام مان وقتی در باره بحث و گفتگو فکر می کنیم انبوهی از خاطرات بد، عصبانیت‌ها، سوء برداشت‌ها، پیشداوری‌ها و قضاوت‌های نسنجیده را به یاد داریم. در واقع پرونده قطوری از دل شکستن‌های ناخواسته و حتی از دست دادن دوستان قدیمی از بایگانی ذهن خارج می شود.

افزایش فردیت و بالطبع سلیقه های متفاوت باعث شده است که آدم‌های حساس در جامعه بیشتر شوند. آدم‌هایی که حوصله و تحمل دیگران را ندارند و می خواهند فقط حرف زدن خودشان را بشنود.

دکتر «دربر» می‌گوید آدم‌ها اگر به‌‌ همان اندازه که از نیاز پر کشش و جذاب «جلب توجه» نسبت به خود وافق هستند به‌‌ همان اندازه نیز بتوانند به نیاز مشابه در دوستان خود بها دهند، به خودی خود، تعادل و گذشت در گفت‌وگو‌ها بیشتر خواهد شد»

مشاهدات و تحقیقات نشان داده است که اگر با نیت جدی به حرف دیگران گوش دهیم در عمل، فرصت واقعی برای گوش دادن به حرف های ما هم بیشتر می شود.

 

http://artofmanliness.com/2011/05/01/the-art-of-conversation-how-to-avoid-conversational-narcissism/

http://www.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/05/13/3962

۲- Brett & Kate McKay، The Art of Conversation: How to Avoid Conversational Narcissism

http://www.amazon.com/gp/product/0195135490/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=stucosuccess-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0195135490

More from مرد روز