هشت عکس هفته

More from مرد روز

عکس روز – آخر و عاقبت مبارزه با دشمن

گویا آقای ولایتی در سفر مسکو به این نتیجه رسیدند که اگر...
بیشتر بخوان