واقعیت های علمی در باره خواب و رویا

getty_rf_photo_of_boy_riding_scooter_underwater

دکتر Patrick McNamara، محقق خواب و رویا و استاد دانشکده عصب شناسی در دانشگاه بوستون می گوید: « دانشمندان مطمئن نیستد چرا خواب دیدن وجود دارد. هنوز هیچکس اسرار خواب دیدن را کشف نکرده است و این ماجرا همچنان در هاله ای از رمز و راز قرار دارد»

اما دانشمندان موفق به ثبت دانستنی های زیادی در باره خواب و رویا شده اند که  از جمله آنها می توان به این واقعیت ها اشاره کرد:

تاثیر احساسات رویا در بیداری

مدیر تحقیقات « خواب و سلامت» در دانشگاه آریزونا دکتر Michael Grandner می گوید: « عکس برداری از فعالیت مغز نشان داده است افراد هر احساسی که در حین خواب دارند نظیر ترس، خشنودی و حتی سردرگمی، بعد از بیداری نیز همان احساسات را بروز می دهند.

رویاهای در ساعات آخر شب، عجیب تر می شوند

دکتر Grandner ضمن اشاره به یک تحقیق که به تازگی درانگلیس منتشر شده است می افزاید: « در ساعات اولیه خواب شبانه، رویاها کمک می کنند فعالیت های مغز در طول روز نظم کوچکی بیابند و اطلاعات را در فقسه بندی ها و آرشیو جای دهند. در ساعات پایانی خواب شبانه، مغز کارهایش تمام می شود و برای همین، آزادتر و سرگشته تر، به رویاها و تمناهای عجیب، میدان می دهند و نتیجه اش تصاویر و اتفاقات عجیب تر هستند.

فقط بعضی ها خواب سیاه و سفید می بینند

محققین انگلیسی متوجه شده اند 25 درصد خواب های سالمندان سیاه و سفید دیده می شود. به طور طبیعی، چشمان انسان، رنگی می بیند ولی سالمندانی که تجربه دیدن تلویزیون سیاه و سفید را داشته اند بعضی وقت ها انها را وارد زندگی خودشان می کنند.

دست و صورت در خواب و رویا دیده نمی شوند

دست و بخش های از صورت خودتان یا افرادی که در خواب شما حضور دارند یا تغییر شکل می یابند، یا مخدوش و غیرعادی دیده می شوند.

قدم زدن در خواب و رویا کمابیش غیرممکن است

برای مغز سخت است که احساسات ناشی از قدم گذاشتن پا بر روی زمین را در حین خوابگردی، بازسازی کند.

رویاها را می توان کنترل کرد

افراد می تواند از طریف تمرین و تکرار به مغز خودشان بیاموزند بدون آنکه از خواب بیدار شوند در خواب و رویاهای شان بمانند. عملی که از آن با عنوان lucid dreaming یاد می کنند.

بیداری در حین رویا

گاهی فکر می کنید که از خواب بیدار شده اید و مثلا به سمت قوری چای رفته اید و مشغول ریختن آن در لیوان هستید که ناگهان پی می برید دست تان شبیه آدم ماشینی ها است. تازه آن وقت است که واقعا از خواب بیدار می شوید.

جلوگیری از تکرار کابوس

اگر مدام یک موجود ترسناک در خواب تعقیب تان می کند و شما خیس عرق از خواب می جهید می توانید در طول روز این ماجرا را به صورت «وارونه درمانی یا image reversal therapy تکرار کنید. به این صورت که راه حل آرامتری برای این تعقیب و گریز بیابید. تصور کنید که شاید آن موجود خظرناک تلاش دارد کلید ماشین تان را که گم کرده اید به شما پس دهد.

به گفته دکتر McNamara با این شیوه، از تشویش و نگرانی تان قبل و در حین خواب کاسته می شود و موجود خطرناک دست از تعقیب شما می کشد.

 

10 Mind-Blowing Facts About Your Dreams

http://www.menshealth.com/health/crazy-dream-facts?cid=NL_DailyDoseNL_-_03082016_DreamFacts_Module3&smartcode=YN_0005368785_0001544682

Image Source

http://teens.webmd.com/rm-quiz-crazy-dreams

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia