فارغ التحصیل دانشگاه مادری، شعور، زیبایی، مهربانی و …

march_8_international_womens_day__arcadio_esquivel

مردان بدون زنان، هیچ دلیلی برای رقابت، خلاقیت و شجاعت ندارند. زمین ما، بدون زنان هیچ نبود. حتما روزگار را طوری با هم عوض می کنیم که قدرشان را کامل بدانیم.

bellinghamsuffragists

dc0646deff818c829b3739863f798b43

Womens-Equality-Day

110306153204_women_iran_iwd9_466x350_foundationforiranianstudies

6b5a46b4e4c60c20de32d0970f043205

 

More from مرد روز

فستیوال بین المللی دیاسپورا – تورونتو

International Diaspora Film Festival IDFF provides Toronto audiences with an opportunity to...
بیشتر بخوان
  • Roozbeh Hatami

    گاهی فکر می کنم بهتر بود عنوان “زن روز” رو برای اسم وبسایت انتخاب می کردید.

  • Amin Ebrahimi

    برای رعایت عدالت هم که شده چن تا مدرک خاله زنکی ، پر حرفی ، عدم ثبات خلقی در دوره های حدودا یک ماهه ، و غیره رو هم می زدین به دیوار !!!