فارغ التحصیل دانشگاه مادری، شعور، زیبایی، مهربانی و …

march_8_international_womens_day__arcadio_esquivel

مردان بدون زنان، هیچ دلیلی برای رقابت، خلاقیت و شجاعت ندارند. زمین ما، بدون زنان هیچ نبود. حتما روزگار را طوری با هم عوض می کنیم که قدرشان را کامل بدانیم.

bellinghamsuffragists

dc0646deff818c829b3739863f798b43

Womens-Equality-Day

110306153204_women_iran_iwd9_466x350_foundationforiranianstudies

6b5a46b4e4c60c20de32d0970f043205

 

More from مرد روز

نمایش «مهره سرخ» سیاوش کسرایی در تیرگان

نمایش «مهره سرخ» که برگرفته از آخرین اثر حماسی شاعر فقید ایرانی،...
بیشتر بخوان