کاریکاتور روز – آه کشیدن برای ریه خوب است

More from مرد روز

بچه ای که لقب جادوگر گرفته بود

آنیا لووین از کارمندان یک موسسه خیریه دانمارکی است که به کمک این...
بیشتر بخوان