کاریکاتور روز – آه کشیدن برای ریه خوب است

More from مرد روز

کاریکاتور روز – رونق توریسم در سوریه

[caption id="attachment_64290" align="aligncenter" width="562"] World Cartoon Festival 2017, Portugal- First Prize: Luc...
بیشتر بخوان