مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر

برای زنان، داشتن تعداد دفعات سکس آنقدر مهم نیست ولی اگرسکس خوب نداشته باشند برای قطع رابطه دلیل خوبی دارند. به تعبیر دیگر، مردان در یک رابطه، به فکر داشتن سکس هر چه بیشتر هستند و زنان به فکر دستیابی به سکس بهتر می باشند.

در ضمن دلیل به هم خردن رابطه ها محدود به کیفیت سکس شان نیست. مصاحبه و سنجش بیش از ۶۵۰۰ نفر از سه قاره مختلف نشان داد آشنایی بین زنان و مردان به سه دلیل معمولی هم بن بست می  رسند اگر ۱-  طرف مقابل ژولیده و نامرتب باشد ۲ – تنبل باشد و ۳ – نشان دهد که فرد محتاجی است و میل وابستگی شدید به طرف مقابل دارد.

New Study Says Men Want Sex, but Women Want Good Sex –  Marissa Gold

http://www.glamour.com/sex-love-life/blogs/smitten/2015/11/sex-dealbreakers-good-sex-women

More from مرد روز

زوج زیبای ایرانی

[caption id="attachment_31227" align="aligncenter" width="830"] زوج ایرانیMohammad-Roodgoli[/caption]  
بیشتر بخوان