مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر

همیشه صحبت از این بود که مردان مهربان و مودب، مورد توجه کمتری در بین زنان هستند ولی تحقیقات جدید می گوید مردان خوب، شانس ارتباط و جذابیت شان بیشتر است.

استـاد محمـد تجویـدی

 در تحقیقی که در وال استریت ژورنال درج شده است به تمیز نبودن، بوی بدن بدن و خطر سرایت بیماری های جنسی به عنوان دلایل اولیه قطع رابطه اشاره شده است.

در همین بررسی آمده است که برای مردان، کم بودن میل جنسی زنان، نشانه ای از یک رابطه بی سرانجام است چون برای آنها تعداد دفعات سکس مهم است.

اما برای زنان، داشتن تعداد دفعات سکس آنقدر مهم نیست ولی سکس خوب نداشتن، بهانه ای مهم برای قطع رابطه با طرف مقابل شان است. به تعبیر دیگر، مردان در یک رابطه، به فکر داشتن سکس هر چه بیشتر هستند و زنان به فکر دستیابی به سکس بهتر می باشند.

تحقیق فوق که در برگیرنده مصاحبه و سنجش بیش از 6500 نفر از 3 قاره مختلف بوده است توانسته به 3 دلیلی دست یابد که باعث به هم خوردن آشنایی های دوستانه اولیه و حتی جدی بین زنان و مردان می شود: مردان و زنان با هم به این نتیجه رسیدند که رابطه شان را قطع می کنند اگر 1-  طرف مقابل ژولیده و نامرتب باشد 2 – تنبل باشد و 3 – نشان دهد که فرد محتاجی است و میل وابستگی شدید به طرف مقابل دارد.

 

New Study Says Men Want Sex, but Women Want Good Sex –  Marissa Gold

http://www.glamour.com/sex-love-life/blogs/smitten/2015/11/sex-dealbreakers-good-sex-women

 

 

More from مرد روز

رنجی که افراد حسود و شکاک می برند

شاید خیلی از شما در دورانی از زندگی با حس شوم و...
بیشتر بخوان