مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر

در یکی از تحقیقات آمده است که برای مردان، کم بودن میل جنسی زنان، نشانه ای از یک رابطه بی سرانجام است چون برای آنها تعداد دفعات سکس مهم است.

اما برای زنان، داشتن تعداد دفعات سکس آنقدر مهم نیست ولی سکس خوب نداشتن، بهانه ای مهم برای قطع رابطه با طرف مقابل شان است. به تعبیر دیگر، مردان در یک رابطه، به فکر داشتن سکس هر چه بیشتر هستند و زنان به فکر دستیابی به سکس بهتر می باشند.

تحقیق فوق که در برگیرنده مصاحبه و سنجش بیش از 6500 نفر از 3 قاره مختلف بوده است توانسته به 3 دلیلی دست یابد که باعث به هم خوردن آشنایی های دوستانه اولیه و حتی جدی بین زنان و مردان می شود: مردان و زنان با هم به این نتیجه رسیدند که رابطه شان را قطع می کنند اگر 1-  طرف مقابل ژولیده و نامرتب باشد 2 – تنبل باشد و 3 – نشان دهد که فرد محتاجی است و میل وابستگی شدید به طرف مقابل دارد.

 

New Study Says Men Want Sex, but Women Want Good Sex –  Marissa Gold

http://www.glamour.com/sex-love-life/blogs/smitten/2015/11/sex-dealbreakers-good-sex-women

 

 

More from مرد روز

تاثیر وحشتناکِ خودکشی آدم‌های مشهور

در اولین واکنش شاید خیلی ها بگویند خودکشی دو نفر آدم مشهور،...
بیشتر بخوان