تخیلات جنسی، ناهنجار نیستند

من مدتی است از ازدواجم می گذرد. چند وقت پیش، تحت تاثیر یک فیلم و به انگیزه تقلید از چیزهای که دیده بودیم به اتاق خواب رفتیم. در حین عشقبازی به یکباره شنیدم که همسرم می گوید «صدام کن ..ده» و آن را چندین بار تکرار کرد. لحن تکرارش هم شکل خوبی نداشت. انگار که می خواست من با حالت خشم و توهین، با ذکر کلمهِ زننده تر از روسپی، بر سرش فریاد بزنم.

از آن موقع تاکنون حالم زیاد خوب نیست و حتی کمابیش رغبت جنسی ام را به همسرم از دست دادم. همسر خوب و متینی دارم ولی آن شب او کاملاً یک فرد دیگر بود و من حس اعتمادم را از دست دادم.

میثم عزیز

اصلا جای نگرانی ندارد و این واکنش ساده و صادقانه همسرت، در رفتارهای روانشناسی بسیار شناخته شده است. همانطور که خودت اشاره کردی هیجان دیدن فیلمی که کمی تابو و متفاوت بوده است شما را کنجکاو ساخت که کمی به رابطه خودتان چاشنی شیطنت و تخیل جنسی هم بیفزاید که کار غیرمعمولی نیست. تخیلات جنسی در همه تحقیقات و مراکز بهداشت جنسی، طبیعی و سالم ارزیابی شده است.

مشکل شما از آنجا شروع شد که همسرتان یکی از تخیلات جنسی خودش که همواره مذموم و بد تعبیر می شود را از طریق شما و بدون گناه تکرار کند. به این تعبیر که اکثر زنان و مردان یاد نگرفته اند که انواع تخیل جنسی چیست.

ولی آن شب که ناخودآگاه، درهای امیال درونی تان را کمی بیشتر به روی هم باز کردید او جرئت پیدا کرد آن حس ناگوار در باره رویای جنسی را به خاطر احساس آرامشی که با شما داشت دور بزند.

پرهیز و خودداری از افکار جنسی عجیب و غریب و آن را به شوهر خود واگذار کردن، در حقیقت نشانه سلامت همسرتان و اعتماد قلبی است که به شما دارد.

خیلی ساده و صریح، ایشان یکی از تصورات جنسی اش را که مدام عذابش می داد و برایش احساس گناه ایجاد می کرد را خواسته است از قول شما و به صورت یک نقش اجباری که به شما محول شده بود بشنود. همسرتان خواست تا سرحد ممکن از نظر جنسی با شما راحت باشد و برای جذاب کردن و لذتبخش کردن آن شب مشخص، نقش آدمِ بد درون تخیلاتش را به شما داد تا بدون هیچ احساس نامطبوعی، با شما معاشقه داشته باشد.

در حقیقت، لقبی که می خواست از شما بشنود برملا کردن یک تخیلی جنسی به همراه شما بود و به همین خاطر نه تنها جای نگرانی ندارد بلکه خوشحال باشید که عزیزتان تا این حد به شما اعتماد کرده است.

 

   تخیل جنسی مردان و زنان 

http://www.businessinsider.com/which-sexual-fantasies-are-normal-2014-10

Image Source

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2527159/Secret-crushes-one-night-stands-embarrassing-illnesses-Is-wont-share-colleagues-influence.html

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

Written By
More from بهمن
ازدواج فامیلی
سنگ صبور جان، نظرت در باره ازدواج فامیلی چیست؟ مدتی است متوجه...
Read More