افزایش اعتماد به نفس، می تواند مضر باشد

یکی از شایع ترین توصیه ها این است که اعتماد به نفس خودتان را افزایش دهید. به هر انتشاراتی سر بزنید لیست صدها کتاب برای بالا بردن اعتماد به نفس را شاهد خواهید بود. اصل و اساس اعتماد به نفس، افزایش احساس غرور به  شخصیت خودمان است. اما اجازه دهید به مجموعه جدیدی از تحقیقات روانشناسی اشاره کنیم که برای رفع مشکلات شخصیتی نظیر شرم، خجالت و احساس کمبود و ضعف، به « مهربان بودن با خود» بها می دهند.

Self-Compassion1

بررسی های جدید نشان می دهد اعتماد به نفس و تکرار مداوم اینکه من فرد قوی، موفق، مدیر، زحمت کش و با استعدادی هستم شاید به موفقیت افراد منجر نشود. تحقیقاتی که می گویند آدم های با اعتماد به نفس بالا، عملا زندگی سالمی ندارند. مدام باید بیش از ظرفیت  جسمی و روحی خود،تلاش کنند.

، به جای ستودن اغراق آمیز توانایی های شخصی، بهتر است به درک ساده و مهربان از هر آنچه که هستیم برسیم. به این تعبیر که به ضعف های خود  نیز واقف باشیم.

مهربانی و همدردی به هر آنچه که هستیم به ما اجازه می دهد واقعبینانه به این واقعیت نائل شویم که انسان هستیم و جایزالخطا … با تشخیص اشتباه پذیر بودن و محدودیت های که داریم حتی می توانیم اشتباهات دیگران را هم تحمل کنیم و سریع و بدبینانه به قضاوت دیگران ننشینیم.

مهربانی و پذیرش هویت واقعی و شکننده خودمان، باعث می شود ما را از خودگول زنی و توقعات غیرواقعی بر حذر دارد.

قانون طبیعت و زندگی می گوید همه اشتباه خواهند کرد. افرادی که سرشار از اعتماد به نفس هستند تاثیری جز تشویش و سرخوردگی نصیب شان نمی شود ولی افرادی که درکِ مهربانی از وجود خطاکار خود دارند در برخورد با اشتباه، آمادگی ذهنی برای ترمیم و تصحیح خواهند داشت.

 

 

Forget Self-Esteem. You need self-compassion to succeed. Heidi Grant Halvorson Ph.D
https://www.psychologytoday.com/blog/the-science-success/201209/forget-self-esteem

Image Source
http://happierhuman.com/self-compassion/