سکس، یک بار در هفته کافی است

couple-holding-hands-restaurant

کلمه سکس همواره با این جمله که «هر چه بیشتر، بهتر» همراه بوده است، تصوری که تقریبا در همه نقاط سیاره ما به نوعی مورد قبول قرار گرفته است. رسانه ها نیز مدام از فوائد سکس و عشقورزی می گویند نظیر اینکه سکس بیشتر باعث سلامت روحی و روانی افراد می شود، سکس بیشتر باعث تحکیم روابط زناشویی می گردد و حتی موفقیت اقتصادی بیشتر می آورد و …

یک تیم متخصص با بررسی دوباره سنجشی که در برگیرنده زندگی سی هزار نفر بوده است متوجه نکته مهمی شده اند که تک تک تحقیقات قبلی، آن را نادیده گرفته اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد داشتن سکس مدوام و منظم در حد یکبار در هفته برای خشنودی و ثبات روحیه و سلامتی و حتی پیوند زناشویی کافی است و بیشتر از آن، تاثیر بیشتری عاید زوج ها نمی سازد.

نتیجه گیری نهایی با وجود تفاوت های زیاد نظیر سن، موقعیت زندگی، فرهنگ و کیفیت رابطه جنسی بین زوج ها نشان داد تعداد دفعات سکس «یک حد مشخص» از تاثیر بر خشنودی و سلامت انسان دارد. به تعبیری دقیق تر، لذت و منافع سکس، بی نهایت نیست و با افزایش تعداد سکس بیشتر نمی شود.

البته دسترسی به سکس و ارضا جنسی منظم، مزیتش بیشتر از وقتی است که افراد از کمبود جنسی یا از مقدار کمتری از رابطه جنسی برخوردارند.

 

Is More Sex Always Better?
http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/11/24/is-more-sex-always-better.html

Muise, A., Schimmack, U., & Impett, E. A. (2015). Sexual frequency predicts greater well-being, but more is not always better. Social Psychological and Personality Science. Advanced online publication.

2Loewenstein, G., Krishnamurti, T., Kopsic, J., & McDonald, D. (2015). Does increased sexual frequency enhance happiness? Journal of Economic Behavior & Organization, 116, 206–218.

Dr. Amy Muise – Science of Relationships articles | Website/CV
Dr. Muise’s research focuses on sexuality, including the role of sexual motives in maintaining sexual desire in long-term relationships, and sexual well-being. She also studies the relational effects of new media, such as how technology influences dating scripts and the experience of jealousy. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Image source
http://www.medicaldaily.com/blurred-lines-not-always-genuine-most-women-want-more-sex-theyre-willing-admit-312732

More from ماهان طباطبایی
ریشه اعتقادات متفاوت و عجیب دیگران
مثل اغلب آدمها، تا مدتها شگفت زده بودم که این همه ایده...
Read More