سکس، یک بار در هفته کافی است

کلمه سکس همواره با این جمله که «هر چه بیشتر، بهتر» همراه بوده است، تصوری که تقریبا در همه نقاط سیاره ما به نوعی مورد قبول قرار گرفته است. رسانه ها نیز مدام از فوائد آن می گویند نظیر اینکه سکس بیشتر باعث سلامت روحی و روانی افراد می شود، سکس بیشتر باعث تحکیم روابط زناشویی می گردد و حتی موفقیت اقتصادی بیشتر می آورد و …

couple-holding-hands-restaurant

یک تیم متخصص با بررسی دوباره بر روی سه تحقیق مفصل که در برگیرنده سی هزار نفر بوده است متوجه نکته مهمی شده اند که تک تک تحقیقات فوق، آن را نادیده گرفته اند. تحقیقات نشان داده است داشتن سکس مدوام و منظم در حد یکبار در هفته برای خشنودی و ثبات روحیه و سلامتی و حتی پیوند زناشویی کافی است و بیشتر از آن، تاثیر بیشتری عاید افراد نمی سازد.

نتیجه گیری نهایی اینکه، با وجود تفاوت های زیاد نظیر سن، موقعیت زندگی، فرهنگ و با در نظر گرفتن کیفیت رابطه جنسی که بین زوج ها صورت می گیرد، تاثیر مقدار سکس «یک حد مشخص» بر خشنودی و سلامت انسان دارد. به تعبیری دقیق تر، لذت و منافع سکس، بی نهایت نیست و با افزایش تعداد سکس مرتبط نیست.،

البته دسترسی به سکس و ارضا جنسی منظم، مزیتش بر سلامتی و خشنودی، بیشتر از وقتی است که افراد از کمبود جنسی یا از مقدار کمتری از رابطه جنسی برخوردارند.

 

Is More Sex Always Better?
http://www.scienceofrelationships.com/home/2015/11/24/is-more-sex-always-better.html

Muise, A., Schimmack, U., & Impett, E. A. (2015). Sexual frequency predicts greater well-being, but more is not always better. Social Psychological and Personality Science. Advanced online publication.

2Loewenstein, G., Krishnamurti, T., Kopsic, J., & McDonald, D. (2015). Does increased sexual frequency enhance happiness? Journal of Economic Behavior & Organization, 116, 206–218.

Dr. Amy Muise – Science of Relationships articles | Website/CV
Dr. Muise’s research focuses on sexuality, including the role of sexual motives in maintaining sexual desire in long-term relationships, and sexual well-being. She also studies the relational effects of new media, such as how technology influences dating scripts and the experience of jealousy. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Image source
http://www.medicaldaily.com/blurred-lines-not-always-genuine-most-women-want-more-sex-theyre-willing-admit-312732

More from ماهان طباطبایی

تانتارا یا سکس معنوی چیست

از نزدیک به نیم قرن پیش با ساخته شدن قرص ضدحاملگی و دسترسی...
بیشتر بخوان
 • آسمان آبی

  ابوعلی سینا شاگردان خود را نصیحت می کرد که جماع اندک کنید تا بر طول شما بیفزاید.

  شاگردانش از این حرف استاد در تعجب شدند! گفتند استاد چرا خود شما به این تصیحت عمل نمی کنید؟
  ابوعلی سینا گفت برای من “عرض” زندگی مهم است نه طول آن!!

 • آسمان آبی

  ابوعلی
  سینا شاگردان خود را نصیحت می کرد که جماع اندک کنید تا بر طول عمر شما بیفزاید.

  شاگردانش از این حرف استاد
  در تعجب شدند! گفتند استاد چرا خود شما به این تصیحت عمل نمی کنید؟

  ابوعلی سینا گفت برای من “عرض” زندگی مهم
  است نه طول آن!!

  • شفق

   دری وری بستم به نام آوران از قدیم رسم بوده گویا

  • مجید

   بیشتر شبیه گفتار و منش حضرت پیامبر اسلام (ص) است تا پورسینا