لازم نیست همیشه واقعیت ها را بپذیریم

4674

در دوران کودکی کارتون هایی می دیدیم که همیشه یکی از حیوانات موقع تعقیب و گریز بدون اینکه متوجه پایان جاده و دره باشد به سرعت می دوید و یکباره متوجه می شد پاهایش روی زمین نیست. درست در همان لحظه، به نظر می رسید نمی خواهد واقعیت را بپذیرد و با انکار آن، خودش را از نظر روحی برای سقوطی که در انتظارش هست آماده می ساخت.

بشر تنها موجودی است که قدرت انکار و نپذیرفتن واقعیت را دارد. یک سگ وقتی گرسنه است ادا در نمی آورد و غذای درون بشقاب رامی خورد. یک گربه وقتی جلو در خانه، زیر باران مانده است خجالت نمی کشد یا مراعات پای خیس خودش را نمی کند و بدون هیچ تردیدی وارد خانه می شود.

این ما انسان ها هستیم که قادریم میل و احساسات مان را نادیده بگیریم. ما مدام خودمان را در وضعیت های خطرناک قرار می دهیم و با آنکه می دانیم  گاهی در یک قدمی سقوط هستیم ولی همچنان این پا و آن پا می کنیم و سر بر می گردانیم تا سقوط و دره را نبینیم.

دکتر Holly Parker در کتاب جدیدش « وقتی واقعیت گاز می گیرد» تلاش می کند نشان دهد انکار واقعیت همیشه بد نیست. او معتقد است ما با نادیده گرفتن واقعیت، برای خودمان وقت می خریم.

ما می دانیم چیزی نمانده است که موعد پرداخت قبض برق و آب و اجاره  خانه سر برسد ولی همچنان آن را به روز بعد موکول می کنیم. ما می دانیم که عادت های بد ما، اذیت و افسرده مان می کند ولی تصحیح و تغییرش را مدام عقب می اندازیم. ما می فهمیم که سرماخوردگی کم کم دارد ما را از پا می اندازد ولی به آن توجه نمی کنیم.

طبیعی است که نپذیرفتن واقعیت می تواند مضر باشد و بر مشکلات و نابسامانی های شخصی ما بیفزاید اما گاهی وقت ها انکار یک مشکل  جدی، به ما فرصت می دهد حل آن را به لحظه ای بسپاریم که قدرت رویارویی اش را داریم. به نظر روانشناس امریکایی، ما حتی با انکار واقعیت های خوب و عقب انداختن شان، قادر هستیم لذت و مطبوع بودن آن را طولانی تر سازیم . ما دوست نداریم قصه و ماجرای فیلمی که قرار است ببینیم را برای ما در دو جمله شرح دهند چون برای ما جالب است که کشف و شناخت یک ماجرا طول بکشد.

انکار و پشت گوش انداختن یک کار مهم، گاهی به ما فرصت می دهد انواع احتمالات را در نظر بگیریم و از سقوط سریع خود به دره یاس و بی چارگی جلوگیری کنیم. برای ما انسان ها عملا امکانپذیر است که ضمن بکارگیری دقت و تشخیص مناسب، گاهی، واقعیت ها را نپذیریم.

 

You don’t always have to accept reality

http://www.yourtango.com/2016296574/surprising-ways-denial-can-actually-be-good-for-you

Image source

The Guardian

More from ماهان طباطبایی
راننده تریلی عاشق لیلی
با وجود آنکه این روزها می توان رد پای سلیقهِ اقشار و...
Read More