مشخصات یک شنا رفتن کامل

main_0

Rob Shaul مدیر یک باشگاه ورزشی معروف می گوید خیلی ها ادعا می کنند می توانند در ظرف یک دقیقه 50 بار شنا بروند ولی او معتقد است اگر شنا را به صورت کامل و دقیق انجام دهند امکانپذیر نخواهد بود. از نظر او در یک شنای کامل، افراد باید بدن شان را با زمین مماس کنند و از همه مهمتر اینکه دست شان را برای یک لحظه از روی زمین بردارند و هیچ حرکتی نکنند. با این کار، در بهترین حالت حدود 20 بار در دقیقه ( push – up) می شود شنا را انجام داد. البته موارد استثنایی هم دیده شده که به 30 بار هم برسد.

1- دستها باید کشیده و مستقیم باشد و فاصله شان بهتر است کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد

2- کف دست چسبیده به زمین به تعادل و در نتیجه افزایش قدرت مچ و بازو کمک خواهد کرد

3- شکم تان باید شبیه وضعیتی باشد که منتظر دریافت ضربه ایبر روی روی آن هستید. باید کاملا در خود جمع شده باشد.

4- فشردن عضله شکم و منقبض کردن ماهیچه های باسن و کشیدگی تمامی بدن از سر تا نوک پا، به تعادل، تسلط و در ادامه افزایش قدرت شانه ها، گردن و بازو خواهد انجامید.هر چه اعضای حمایت کننده در حین شنا قوی تر باشند از بار تحمل کمر کاسته خواهد شد.

5- کنار هم قرار دادن پاها نیز به افزایش تنش ماهیچه های پا و انتقال انرژی ایجاد شده به کل بدن خواهد بود

FITNESSPUSHUPSThe Genius Way Everyone Should Be Doing Pushups
http://www.menshealth.com/fitness/best-way-do-pushup

 

More from مرد روز
عکاس زنان جذاب اسپانیایی – Alfonso Vidal-Quadras
عکاس مد و مجلات اسپانیا « آلفونسو وایدال کوادرس» قدرت بسیار چشمگیری...
Read More