چرا اینقدر دخترها به ما بی‌اعتمادند

دخترا چرا اعتماد ندارن؟ تجارب قبلی خودشون و یا دوستان شون باعث میشه به تعهد امثال من شک کنن؟ به نظرتون این منفی بافی نیست؟

محمود عزیز

چون سرعت تغییرات باورنکردنی شده آدمها نمی توانند به اخلاق و مرام ثابتی تکیه کنند. از نیم قرن گذشته، انگار سیلی در جهان راه افتاده که دارد اخلاق و مرام هزاران ساله بشر را از ریشه در می آورد.

برای همین آدم های دوره و زمانه ما مدام فریب می خورند و اذیت می شوند چون هر آنچه که امسال درست به نظر می رسد اعتبارش را به سرعت در سال آینده از دست می دهد.

محمود عزیز، درست به اندازه ایی که تو از بدبینی و عدم اعتماد دختران شکایت داری به همان نسبت آنها نیز رفتار مردان را سرشار از بی اعتمادی می بینند.

تنها نصیحت در این دوران پر از تردید و شک، شاید این باشد که این بی اعتماد بودن را جدی نگیر و برو جلو و دهها بار جواب سر بالا گوش بده تا به دختری برسی که ترا همینطور که هستی دوست داشته باشد.

برای یافتن شریک زندگی، نقش پول، خانواده، موقعیت و شانس حتما مهم است ولی بیشتر ازهمه باید به تجربه و تشخیص و انتخاب خودت تکیه کنی.

  نترس. خودت باش. اگر به خودت اعتماد داری بقیه ماجرا می تواند در مسیر درست تری ادامه یابد.   

Image source

http://www.boldsky.com/relationship/beyond-love/2016/why-does-a-woman-feel-insecure-096874.html

Written By
More from بهمن
تخیلات جنسی، ناهنجار نیستند
من مدتی است از ازدواجم می گذرد. چند وقت پیش، تحت تاثیر یک...
Read More