چرا اینقدر دخترها به ما بی اعتمادند

من در برقراری ارتباط به یه مشکلی برخوردم و اونم اینه که دخترا اعتماد ندارن. فکر می کنم تجارب قبلی خودشون و یا دوستان شون باعث میشه به تعهد امثال من شک کنن. به نظرتون این حق اوناس یا اینکه ناشی از منفی بافی شونه؟ یا اینکه باید از دخترانی که زیادی بی اعتماد هستند دوری گزید؟

 

محمود عزیز

انسان دنیای کنونی هنوز به اخلاق جدیدِ زندگی دست نیافته است چون سرعت تغییرات باورنکردنی است. از نیم قرن گذشته، انگار سیل در دره فرهنگی جهان راه افتاده است و دارد اخلاق و مرام هزاران ساله بشر را از ریشه در می آورد.

برای همین آدم های دوره و زمانه ما مدام فریب می خورند و اذیت می شوند چون الگوهای اخلاقی جدید، نمی توانند ایجاد شوند. چون هر آنچه که امسال درست به نظر می رسد  اعتبارش را به سرعت در سال آینده از دست می دهد.

محمود عزیز برای همین، درست به اندازه ایی که شما از بدبینی و عدم اعتماد دختران شکایت داری به همان نسبت آنها نیز رفتار مردان را سرشار از بی اعتمادی می بینند.

تنها نصیحت عملی در این دوران پر از تردید و شک، شاید این باشد که  اگر از دختری خوشت می آید و فرصت آشنایی هست و اگر به خودت و نیازها و تمناهایت واقف هستی پس با صداقت و صراحت برو جلو …

از هیچ شانسی با حدس و گمان نگذر. برو جلو و صد بار  بار هم که شده جواب نه بشنو تا به آن دختری برسی که ترا همینطور که هستی عزیز بیابد.

به این حقیقت توجه کن که برای یافتن یار، بهتر است به نقش پول، خانواده، موقعیت و شانس حتما توحه کنی ولی برای یافتن یک عزیز مهربان که شریک زندگی ات بشود بیشتر ازهمه باید به شعور، تجربه و دل خودت تکیه کنی.

بی اعتمادی های کنونی، طبیعی است و شاید مسیر جدیدی برای پیدا کردن روش های اخلاقی در این دنیای بی درو پیکر باشد. پس این دوران و فرصت جدید را به فال نیک بگیر. نترس. خودت باش. متین و دقیق و مهربان … اگر به خودت اعتماد داری بقیه ماجرا می تواند در مسیر درست تری ادامه یابد.  برو و حقت را از زندگی بگیر.

 

Image source

http://www.boldsky.com/relationship/beyond-love/2016/why-does-a-woman-feel-insecure-096874.html

Written By
More from بهمن

تجربه تلخ عشق

سنگ صبور عزیز بگذار از اول بگم. من Borderline هستم، یا همون...
بیشتر بخوان