خوابیدن روی زمین به جای درخت، باعث تحول انسان شد

%d8%a8%db%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c

پایین آمدن انسان از روی درخت و سکونت بر روی زمین، وضعیت خوابیدنش را بهبود بخشید. بشر بر روی زمین برای یافتن جای خوابیدن، محدودیت چندانی نداشت. بشر توانست با پنهان شدن در محیط غار و بعدها در اتاقک های ساده، مطمئن تر و عمیق تر به خواب برود.

خوابیدن بر روی درخت هم جای غلطیدن کمتری داشت هم در معرض مستقیم باد و باران بود. غلت زدن راحت نبود و خوابیدن ها عمیق و طولانی نبود. برای همین بشر می بایست ساعات بیشتری از روز را بخوابد تا چابک و تازه نفس، روز بعدی را شروع کند..

و به همان نسبت، خوابیدن بر روی زمین راحت تر و امن تر شد.

بشر به دلایلی که ذکر شد قادر گشت در طی ساعات کمتری، به خواب عمیق بیشتر دست یابد و نیازش برای استراحت بدن و مغز را سریعتر جبران سازد.

خواب عمیق در طی ساعات ممتد باعث شد کلاً بشر وقتِ کمتری برای خوابیدن صرف کند و به ساعات بیداری اش هفت ساعت افزوده شد. وقت اضافی که به بشر فرصت داد به غذای بیشتری دست یابد. وقت بیشتری برای یادگیری، تقلید و روابط اجتماعی ایجاد کند.

افزایش اوقات بیداری برای مغز کنجکاو بشر، منافع فراوانی داشت. راه های بهتر بقا را کشف کرد و توانست ابزار کار و شکارش را توسعه دهد. به دانه ها و میوه های وحشی و استفاده بیشتر از آنها بیاندیشد. کم کم به رام کردن و اهلی کردن حیوانات کم تحرک تر جونده بپردازد  و …

Down From the Trees, Humans Finally Got a Decent Night’s Sleep – Carl Zimmer

http://www.nytimes.com/2015/12/22/science/down-from-the-trees-humans-finally-got-a-decent-nights-sleep.html?_r=0

More from سعید داورپناه

ناامیدی، آموختنی است

ناامیدی و خودداری از تلاش دوباره، اولین واکنش بعد از بی اعتنایی های متوالی...
بیشتر بخوان