کاریکاتور روز – پنج تصویر خفن

کاریکاتوریست ها، مورخین نکته های نادیده گرفته شده اجتماع بشری هستند. آنها هم سر به سر فرشته ها می گذارند هم به اتاق خواب سوپرمن سرک می کشند هم از بت سازی برای شخصیت های سیاسی می گویند و …

 

evolution_reconsidered__sergei_tunin

 

 

WITCHES 2012 3-M

ronaldo sex superman-L

STRUMICA 2012 2-M

urziceni 2015 21 smirnov russia-M

 

More from مرد روز

کالین فارل: این روزها فقط پدر خوبی هستم

بعضی آدم ها مظهر قدرت طبیعی هستند. سرشار از زندگی، زیاده خواهی...
بیشتر بخوان