پنج کاریکاتور خفن

urziceni 2015 21 smirnov russia-M

کاریکاتوریست ها، مورخینِ نکته های پنهانِ اجتماع هستند. آنها هم سر به سر فرشته ها می گذارند هم به اتاق خواب سوپرمن سرک می کشند هم از بت سازی برای شخصیت های سیاسی می گویند و …

WITCHES 2012 3-M

STRUMICA 2012 2-M

evolution_reconsidered__sergei_tunin

ronaldo sex superman-L

More from مرد روز

ما به نامه ها جواب می‌دهیم ولی ایمیل‌شان بر می‌گردد

تقریباً هر روز  حتماً نامه ایی داریم که وقتی به آنها پاسخ...
بیشتر بخوان