کاریکاتور روز – کشیش نقاش

cava_vincitore_germania_wolfgang_theiler-L

More from مرد روز

کشتی گیری بسیار خشن امریکایی

در همه کشورها می توان نشانه های از رفتار افراطی و خشونت...
بیشتر بخوان