کاریکاتور روز – کشیش نقاش

cava_vincitore_germania_wolfgang_theiler-L

More from مرد روز

ترانه « خسته» امیر عظیمی

https://youtu.be/YqIHsFZzrXQ?t=22s خواستم داد شوم... گرچه لبم دوخته است خودم و جدّم و...
بیشتر بخوان