شگردهای عجیب جنسی در حیوانات

7b9643cd3bbd0a66b4ce7ddea53f44ee

بیش از 8 میلیون نوع موجود زنده بر روی سیاره ما بدون احتساب باکتری ها زندگی می کنند. ادعای غیرمعقولی نیست اگر گفته شود به همین تعداد نیز روش حفظ بقا و تکرار نسل وجود دارد. از نظر ما انسانها به عنوان یکی از انواع حیات، اغلب شیوه های تولید مثلِ سایرین، کاملا غیرعادی هستند.

1 – سکس تا سر حد مرگ

دوره جفت گیری بعضی از حیوانات بسیار محدود است. نوعی از موش قهوه ای به نام antechinus، فقط 14 ساعت در هر سال، شانس تولید مثل دارد. برای همین تا انجا که توان دارد در تمام این ساعات و عملا تا سر حد مرگ، سکس خواهد داشت. آنها حتی برای صرف انرژی کمتر در بدن و بالطبع سکس بیشتر، اعضای بدن شان را می شکنند و از کار می اندازند. این نوع موش، عمرش البته به دیدن فرزندانش کفاف نمی دهد و به خاطر سکس زیاد می میرد. ولی خاطرجمع خواهد بود که حتما ژن خودش را بعد از مرگ، ماندگار کرده است.

 2- سکس توپ قلقلی

مارهای پهلو قرمز در کانادا معروفند به « سکس توپ قلقلی» به خاطر اینکه، این نوع مارها بعد از خواب زمستانی، در یک نقطه مشخص قرار عمومی می گذارند و هزاران مار و البته بدون دعوا و رقابت تلاش می کنند تولید مثل کنند. گاهی یک مار ماده در محاصره دهها مار نر قرار می گیرند که به دور او می پیچند تا فرصت جفتگیری نصیب شان شود و این تجمع در محوطه ای مملو از این نوع مار، آنها را مثل توپ به هر سو قل می دهد.

3-  مراسم پاشیدن ادرار

در دوران جفتگیری که برای اکثر جانوران زمان مشخص و محدودی وجود دارد انواع کلک ها و ابراز توجه ها شکل عملی به خود می گیرد. برای مثال جوجه تیغی های هستند که قبل از آمیزش، شومبول خود را در آورده و طرف مقابل را از سر تا پا با ادرار خود خیس می کنند. رفتاری که زرافه ها نیز به نوعی دیگر اجرا می کنند.

4- مونث های بازیگوش

زیست شناسان تکاملی از دهه 80 قرن بیستم، قادر شدند صریحتر و مشخصتر و به پشتوانه تسلط بیشتر بشر بر علم ژنتیک به ادعاهای مربوط به تنوع طلبی جنسی مونث ها، سند علمی معرفی کنند. ساختمان ژن ها نشان می دهد که در اکثر انواع حیوانات، مونث ها برای تولید مثل، متکی به یک مذکر نبوده اند. اتفاقی که شانس بچه دار شدن و بچه سالمتر داشتن شان
را بیشتر تضمین می کند.

5 – اگر اسپرمش را نمی خواهی پس  آن را نگه ندار

کنترل بارداری نعمتی است بویژه وقتی که می تواند سکس پیشبینی نشده و اجباری و حاملگی ناخواسته را به حداقل برساند. بشر می تواند از آن استفاده کند چون شگرد آن مدتی است اختراع کرده است. اما حیوانات با وجود آنکه این موقعیت لوکس را ندارند اما راه های برای کنترل خلق کرده اند.

برای مثال اردک های ماداگاسکار به کمک ترفندهای « انتخاب طبیعی»، راه های برای کنترل اسپرم های ناخواسته اردک های مذکر تهیه کردند. آنها برای اینکه در دوره محدود جفتگیری، از اردک های مسافر و غریبه که ناخواسته در اطراف شان حضور دارند در امان باشند، مبادرت به ساختن لوله های طولانی و پیچ در پیچ برای رحم خود کرده اند.

اردک های ماده درون محوطه رحم خود کیسه های مختلفی نیز تعبیه کرده اند که در مسیر حرکت اسپرم ها قرار دارند. آنها از این طریق، قادر هستند اسپرم های ناخواسته را در یک کیسه مشخص محبوس کنند و از لقاح جلوگیری کنند.

6- عصبانی نشو. خالی شو

هیچ موجود زنده ای بیشتر از بانوبوها از سکس به عنوان وسیله آشتی و صلح استفاده نمی کنند. دکتر سوزان  بلاک در در کتابش « بانوبوها و تحول صلحجویی از طریق لذتبخشی» می نویسد این گروه از میمون ها برای کم کردن فشار زندگی با هم سکس دارند.  گاهی برای به دست آوردن یا از دست دادن یک موز باهم سکس دارند. در دنیای انسانها، روسپی گری عمل ناهنجاری است ولی برای بانوبوها این بده بستان برای سکس، اعمال و سیاست های زندگی شان را تنظیم می کند.

 

9 Interesting Facts About Sex in the Animal Kingdom
http://www.alternet.org/sex-amp-relationships/9-interesting-facts-about-sex-animal-kingdom

More from مرد روز
جدیدترین آمار استفاده از اینترنت
سال ۲۰۱۸ از هر جهت شاهد حضور قوی و پر سرو صدای...
Read More