ترانه‌ای که به دنیای سپهری نزدیک شد

سهراب سپهری دنیای ویژه ای در اشعارش آفرید. دنیای آرام و بی نیازی که سرشار از درنگ و تنهایی بود. شاید برای همین، ساختن ترانه ای از اشعارش، راحت نیست. ولی انگار گروه موسیقی «دایره»  توانست به دنیای سپهری نزدیک شود.

گرو موسیقی دایره

More from مرد روز

پندهای جنسی مخرب – فقط دنبال زنان زیبا باش

[caption id="attachment_40023" align="aligncenter" width="434"] Vincent van Gogh (Dutch, 1853 - 1890 ),...
بیشتر بخوان