ترانه‌ای که به دنیای سپهری نزدیک شد

سهراب سپهری دنیای ویژه ای در اشعارش آفرید. دنیای آرام و بی نیازی که سرشار از درنگ و تنهایی بود. شاید برای همین، ساختن ترانه ای از اشعارش، راحت نیست. ولی انگار گروه موسیقی «دایره»  توانست به دنیای سپهری نزدیک شود.

گرو موسیقی دایره

More from مرد روز
فیلمی در باره جنایت سقوط هواپیمای اوکرائینی پرواز ۷۵۲
حامد اسماعيليون نويسنده و دندانپزشك شناخته شده ايرانى ساكن كانادا كه همسر...
Read More