تعریف سکس در بین جوانان ایرانی

 یکی می گفت: تمام کافی‌شاپ رفتن‌ها و حرف زدن‌ها و مهمانی رفتن‌های پسر با دختر در حکم حرکت به سمت قله است. قله‌ی سکس. رابطه‌ی جنسی‌ در حقیقت حکمِ یک هدیه‌ای لذتبخش را دارد. چیزی شبیه رسیدن به مقصد.

اما شاید سکس نه هدیه باشد، نه مقصد. چون اینطور دیدن رابطه پسر و دختر و در نهایت رسیدن به هم‌بستری، از همان ابتدا تبدیل به یک رقابت می‌شود. رقابت پسرهایی که می‌خواهند هدیه و جایزه بگیرند و دخترانی که سبک سنگین می‌کنند که طرف چنین لیاقتی دارد یا نه؟ و به عبارتی دیگر چه چیزی نصیب من می شود؟

این رفتار، ناخواسته و ندانسته، دختران و پسران را وادار می سازد در تلاش برای به دست آوردن یا از دست دادن کالای گرانبهایی به نام سکس باشند. در صورتی که یک رابطه‌ی سالم جنسی، یک رابطه و تماس دو طرفه  و معنوی می تواند باشد.

سکس شاید ضروری است که بده بستان پر دردسر و حتی مملو از دفع و جذب باشد. تعقیب و گریز و ناز و کرشمه باعث می شود فرصت آشنایی و شناخت قابلیت‌های یک زوج ایجاد شود. افراد در دوران آشنایی در باره  خلق و خوی هم‌دیگر دقت می‌کنند.  دقت و توجهی که باعث حس اعتمادِ دو طرفه می شود. اعتماد و محبتی که شاید یک رابطه جنسی ساده را به رابطه‌ای دوست داشتنی و طولانی‌ سوق دهد.

اما متاسفانه در جامعه ما رابطه‌های جنسی و قرار و مدار های آن از حد رقابت و جذابیت‌های طبیعی فراتر رفته است. از یک سو، مردان دستیابی به سکس را برای خود هدفی مهم می‌دانند. و از آن‌سو، دخترها چون سکس برای‌شان نوعی عرضه کردن یا همان جایزه دادن شده است، سعی دارند تا می‌شود این اتفاق را به تاخیر بیندازند تا مطمئن باشند به اندازه‌ی کافی بابت دادن این هدیه، امتیاز و نفع جمع کرده‌اند.

این رفتار بیش از حد کاسبکارانه شده، سکس را از لذت و لطافت و حتی عاطفه، تهی می‌کند. تبدیل‌اش می‌کند به نوعی معامله و مبارزه یا در بهترین حالت مسابقه.

اگر به فرهنگ و زبان عامه هم توجه کنید، حضور پررنگ این تفکر را می‌بینید. مردان به سکس با زنان می‌گویند «زمین زدن» که نوعی تسلط و به تسلیم درآوردن طرف مقابل را خاطرنشان می کند. که نوعی تسخیرو تملک هم معنی می دهد

دخترها حتی در دوران کنونی، سکس را نوعی امتیاز می‌دانند که از کف‌شان رفته و به حساب طرف مقابل‌شان ریخته شده است. این وضعیت، رابطه‌ی دختران و پسران را که می‌تواند سالم و طبیعی باشد، تبدیل به یک نبرد ناگفته تبدیل کرده است.

دخترها مدام از بی صبری وعجول بودن پسرها برای رسیدن سریع به سکس شاکی هستند و از طرف مقابل، پسرها مدام معترض هستند که لیست خواسته‌های دختران برای اینکه امتیاز سکس را بدهند خیلی زیاد است.

این شیوه از تربیت جنسی که جامعه برای دختران و پسران تعیین کرده است تماس مهرورزانه و سهیم شدن خصوصی ترین لحظات عاطفی دو انسان را نادیده می گیرد. این نوع تفکر و مرام، مردان را به جناح پیروزشدگان که «می کنند» و زنان را گروه بازندگان  که « می‌دهند» تقسیم می‌کند و بدین ترتیب است که سکس و رابطه‌ی جنسی یک اتفاق خالی از مهر و عاطفه می‌شود.

 

Image source

http://themindunleashed.org/wp-content/uploads/2014/03/sexxxxxx.jpg

More from حامد احمدی
توریست های وطنی و افسانه دختران خارجی
شنیده بودم که بعضی ها هر چند وقت یک‌بار به خارج می...
Read More