عادت‌های منفی افراد منفی

unhappy

خودتحقیری- من نمی تونم. جسارتش را ندارم، می دونم که شکست می خورم، حالِ تا آخر خط رفتن رو می دونم ندارم و…

 من از همه بدبخت ترم – نه فقط خودمان را مایوس و شکننده و ضعیف می بینیم بلکه فکر می کنیم کلا اوضاع همیشه برای ما قرار است خراب باشد. اصلا باران امروز، آمدن قبض برق و حتی ترافیک خیابان نیز به خاطر وضعیت منفی است که قرار است همیشه برای « من» اتفاق بیفتد.

 چرا دیگران موفق تر هستند – فردی که زندگی را منفی می بیند مدام خود را با آنها که به نظر وضعیت بهتری دارند مقایسه می کند. این نوع افراد چیزی جز تشویش و حسودی نصیب شان نمی شود.

انداختن تقصیر به گردن دیگران – وضع مالی بد، خانواده نامناسب، شکل و قیافه ناجور یا مریضی و مشکل جسمی از جمله بهانه های واقعی و شدیدا تاثیر گذار در زندگی هستند. اما اگر مدام کم آوردن های خودمان را به آنها نسبت دهیم فقط قربانی اوضاع خواهیم بود.      

 ممانعت از بخشیدن خودمان – همه ما در زندگی خطا می کنیم. دروغ می گوییم. تصمیمات غلط می گیریم. نیات و افکار بد به سراغ ما می آید. اعمالی که بعضی وقت ها برای مان سنگین هم تمام می شود.

باید با تمام وجود بپذیریم که رفتار ما  بیرون از مدار معمول انسانی نیست. برای همین حتما و حقیقتا باید خودمان را ببخشیم. بخشیدنی که برای گول زدن ما نیست. بخشیدن و مهربانی که ریشه در زندگی واقعی دارد، زندگی به انسان این امکان را می هد که خودش را تصحیح کند و اشتباهش را تکرار نکند.

Negative Attitudes of Chronically Unhappy People – Preston Ni M.S.B.A.

https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201502/8-negative-

attitudes-chronically-unhappy-people

Image source

http://www.havingtime.com/7-highly-toxic-habits-of-unhappy-people/

More from سعید داورپناه
او مرا با دنیای واقعی زنانگی آشنا ساخت – ۴
انگار رفتم روی سکو و مدالم رو قراره بگیرم
Read More