دلایل علمی برای توجه مردان به پستان زنان

d958a82eace7fdef_line-up-women.xxxlarge

چرا معمولا خواسته یا ناخواسته، وقتی مردان در برابر زنان قرار می گیرند بخش مهمی از توجه شان صرف پستان آنها می شود؟ چرا در هر فرهنگ و زبان های سیاره ما، لغات بسیاری برای توضیح و تفسیر و تجسمِ پستان نظیر لیمو و انار وجود دارد؟ چرا این تمنا برای دیدن، لمس، نوازش و حتی مکیدن پستان زنان، در تکامل جنسی مرد، برنامه ریزی شده است؟

استاد روانپزشکی یک دانشگاه امریکایی Larry Young، به یک تحلیل فراگیر رسیده است. او می گوید توجه و جذابیت آشکار پستان ها برای مردان، یک حیله تکاملی است برای ایجاد دلبستگی در زنان….

او می افزاید بشر مذکر تنها پستانداری است که به سینه زنان علاقه جنسی بسیار زیادی نشان می دهد. دلیلش، مقدمتا بر روی دو پا ایستادن بشر می باشد اتفاقی که باعث برجسته شدن پستان زنان و در معرض دید قرار گرفتنش شد.

در ادامه، همین تغییر حالت راه رفتن و ایستادن در طی خوابیدن و آمیزش نیز به مردان فرصت داد از شیوه قدیمی جفت گیری گاهی فاصله بگیرد و از روبرو و بر روی هم خوابیدن را تجربه کند. شیوه ای که پستانها را در معرض توجه و لمس بیشتر قرار داده است.

او می گوید مردان و میلیاردها اسپرم داشتن شان، به آنها دلیلی نمی داد که اهل انتخاب و ماندگاری با یک زن باشند. مردان در دوران نخستین بدشان نمی آمد به هر اندازه که می توانند پدرِ فرزندان بیشتری باشند. که البته یکی از شرط های اصلی حیات و تداوم بقای تک تک مردان و نتیجتا نوع بشر بود.

مردان به این نکته پی بردند که برای ترغیب زنان به تصمیم دشوار و پر هزینه حامله شدن، بهتر است هورمون های محبت به نوزاد را در زنان فعال سازند. در قدم اول، با زل زدن به سینه زنان و در فرصت های پیش آمده با لمس و سایر اعمال تحریک کننده، خود را برای زنان خواستنی  سازند تا مقدمات جفت گیری  فراهم شود. در حین آمیزش نیز با مکیدن پستان زنان و رهایی دوباره هورمون محبت (اکسی توسین)، زمینه های دلبستگی بیشتر را فراهم آورند.

 

why men love breasts

http://www.livescience.com/23500-why-men-love-breasts.html

Young elaborates on his theory of breast love, and other neurological aspects of human sexuality, in a new book, “The Chemistry Between Us” (Current Hardcover, 2012), co-authored by Brian Alexander.

Image source

http://www.popsugar.com/fitness/What-Young-Women-Should-Do-Lower-Breast-Cancer-Risks-19838076

 

More from ماهان طباطبایی
همه خواسته‌های ما تقلیدی است
یک نظریه کمابیش جدید وجود دارد به نام « امیال تقلیدی» که...
Read More