شش کاریکاتور در باره تکامل بشر

COURAGE1999.60-M

مهم نیست معتقد به تحول انسان از میمون سانان هستید یا تحول انسان از انسان وحشی و غریزی به انسان  آخلاقی ولی حتما تصوری از پیشرفت انسان در طی دوره های تمدن هستید.

اما این شش کاریکاتوریست  به نظر می رسد نه تنها اعتقادی به پیشرفت بشر ندارند بلکه معتقدند بشر در حال پسترفت است.

DICACO 2002.76-S

dicaco 2009.26 bingol-S

evolution-S

georgiou greece evolution (NXPowerLite)-S

Haifa 2000 13 olympic sport evolution-S

 

http://bestcartoons.smugmug.com/search#q=evolution

More from مرد روز
حد سالم خودارضایی چیست
مشاور کلینیکی « دان دریک» که کارش درمان اعتیاد به سکس است...
Read More