کاریکاتور روز – اینجوری بودیم اینطوری شدیم

More from مرد روز

عکاسی از بیچارگان

عکاس اسرائیلی Ziv Ish  به یادش می آید که دویدن از پی...
بیشتر بخوان
  • بابک

    دقت کردین. این موجودات تکاملی همیشه مرد هستن. خانمها تکامل پیدا نکردن؟