کاریکاتور روز – خلبان چشم چران

More from مرد روز

سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ و ملت پریشان

[imagebox maintitle="سیاحت‌نامهِ ابراهیم بیگ یا دن کیشوت ایرانی" subtitle="" image="https://marde-rooz.com/wp-content/uploads/2014/04/70183447_750447318723175_6983757072252750737_n.jpg" color="white" space="60"...
بیشتر بخوان