کاریکاتور روز – راه رفتن عیسی بر روی آب

More from مرد روز

زمزمه های یک مرد عاشق

وقتی اولین بار دیدمت. خنده ات مرا به یاد همه آنهایی انداخت...
بیشتر بخوان