مردان جوان ایرانی از آمل تا جاسک

_MG_4152

به نظر ما، عکاس ایرانی محمد رودگلی یک مورخ به تمام معنا است. او به دنبال تصویر شیک و محدود به یک قشر خاص از مردان جوان ایرانی نیست. چشمان تیزبینش، به دنبال ثبت انواع مرد ایرانی در تمامی شهرهای ایران از آمل تا جاسک است.

_MG_4799 _MG_5002

_MG_0868

_MG_5238 15 - 1 2013-07-24 062 2013-07-25 085 2013-09-22 020 2013-10-05 089 2014-01-24 093 IMG_2498 IMG_9458 IMG_9578 امل

بندر عباس

_MG_1576

_MG_5635

_MG_9922

2013-10-14 010

IMG_9791

_MG_4058

image source

https://plus.google.com/u/0/+MohammadRoodgoli/photos

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مهرانگیز پاشا
سرطانی که به عشق ما افزود ولی!
  اولین باری که جنیفر را دیدم یک دل نه صد دل...
Read More