مردان و مشروبخوری، خیابانی در لندن

6pm - ‘Men’ by Tim Hunt

ساعت 6 بعد از ظهر لندن است و کارمندان ادارات به کافه ها رفته اند و ضمن نوشیدن، مشغول گپ و گفتگو با دوستان شان هستند.

Men’, by Tim Hunt.

More from مهرانگیز پاشا

فرجام شبیه فرهاد می خونه

آرزو به دلم موند که نسل من هم یک فرهاد داشته باشه....
بیشتر بخوان