مردان و مشروبخوری، خیابانی در لندن

6pm - ‘Men’ by Tim Hunt

ساعت 6 بعد از ظهر لندن است و کارمندان ادارات به کافه ها رفته اند و ضمن نوشیدن، مشغول گپ و گفتگو با دوستان شان هستند.

Men’, by Tim Hunt.

More from مهرانگیز پاشا

دختران گاوچران امریکا

ما قبلا هم پروژه های عکاسی Ilona Szwarc را معرفی کردیم. نکته...
بیشتر بخوان