مردان و مشروبخوری، خیابانی در لندن

6pm - ‘Men’ by Tim Hunt

ساعت 6 بعد از ظهر لندن است و کارمندان ادارات به کافه ها رفته اند و ضمن نوشیدن، مشغول گپ و گفتگو با دوستان شان هستند.

Men’, by Tim Hunt.

More from مهرانگیز پاشا

Adventure Time یک سریال کارتونی فوق العاده

مدتی است تلویزیون ما تبدیل به یکی از دکورهای خانه شده است....
بیشتر بخوان