کاریکاتور روز – دلیل تکامل مردان چیست

05

شاید از نظر علمی فرقی بین توانایی تولید مثل انسان غارنشین و انسان کنونی نباشد و کاریکاتوری که می بینید مثل همیشه اغراق می کند ولی کم شدن و یا کنترل امیال جنسی همان نظری است که فروید نیز به نوعی دیگر ابراز کرده است. او معتقد است که شکل گیری و تحول تمدن ها از طریق سرکوب و کنترل غرایز بشر میسر گشته است.

هر چند فعالیت جنسی بشر در دوره معاصر بیشتر و متنوع تر شده است و سکس از وسیله ای برای تولید مثل به وسیله ای صرفا لذت بخش و حتی تفریحی تبدیل گردید ولی تحقیقات  و آمار نشان می دهد که  تعداد اسپرم ها در انسان معاصر حدود 20 درصد کاهش یافته است.

http://www.bestcartoons.net/Various-Pics-and-Cartoons/Various-Pics-Cartoons-2/i-bNRZVrc

More from سعید داورپناه

نظر یک فیلسوف در باره افرادی که از عشق می گریزند

همه ما می خواهیم عشق را تجربه کنیم ولی خیلی از ما احساس خوبی نداریم وقتی...
بیشتر بخوان