کاریکاتور روز – صلح

More from مرد روز
شیر سوسک، مقوی‌ترین شیر دنیا
یک ضرب المثل ایرانی داریم که می گوید جاهای مخصوص و تخیلی...
Read More