هفت عکس هفته

فقط در سال 2015 بیش از 137 هزار نفر از طریق دریا به کشورهای اروپای پناهنده شده اند
فقط در سال 2015 بیش از 137 هزار نفر از طریق دریا به کشورهای اروپای پناهنده شده اند
پسر مسلمان مشغول آماده سازی بشقاب افطار در یکی از مساجد دهلی در هند است
پسر مسلمان مشغول آماده سازی بشقاب افطار در یکی از مساجد دهلی در هند است
دنشجویان رشته مهمانداری در حال تعلیم در استان آنوهی چین
دانشجویان رشته مهمانداری در حال تعلیم در استان آنوهی چین
جشن « جان مقدس» و رژه اسب سواران از میان جمعیت در شهر Ciutadella
جشن « جان مقدس» و رژه اسب سواران از میان جمعیت در شهر Ciutadella
سلفی در ایستگاه قطار
سلفی در ایستگاه قطار
مسابقه دختر شایسته توریسم در  چین و اعتقاد مبنی بر هر چه ظریفتر باشی قدرت  حفظ تعادل تخم مرغ بر روی استخوان شانه بیشتر می شود
مسابقه دختر شایسته توریسم در چین و اعتقاد مبنی بر  اینکه هر چه ظریفتر باشی قدرت حفظ تعادل تخم مرغ بر روی استخوان شانه بیشتر می شود
  پانداهای دوقلو و  تازه متولد شده
پانداهای دوقلو و تازه متولد شده

هفت عکس هفته

image source
http://www.theatlantic.com/photo/2015/06/photos-of-the-week-620-626/396965/

http://www.csmonitor.com/Photo-Galleries/Photos-of-the-Day/2015/Photos-of-the-day-06-24#916657

More from مرد روز
سه ویژگی مرد باسواد
آیا با سواد بودن ربطی به درجه تحصیلات یک فرد، کلمات بیشتری که...
Read More