اسباب بازی جنسی « چراغ قوه» برای کنترل خودارضای

11-fleshlight (1)

معروفترین وسیله برای خودارضایی مردان the Fleshlight شکل بیرونی اش شبیه چراغ قوه است و درونش را خیلی شبیه عضو جنسی زنانه ساختند. گفته می شود این اسباب بازی جنسی می تواند در کنترل زودارضایی مردان مفید باشد.

خودارضای اگر با عجله صورت بگیرد می تواند زودانزالی را در مردان افزایش دهد. ولی اسباب بازی جنسی خودارضایی « چراغ قوه» که موتور لرزاننده دارد و در ضمن با دگمه ای خاموش و روشن می شود  می تواند وسیله تمرینی خوبی باشد که شگرد خودداری را در مردان افزایش دهد. 

 

 

 

 

چراغ قوه ترجمه دقیق این اسباب بازی جنسی نیست ولی شکلش و بازی که با کلمه کرده است این امکان را می دهد.

The 11 Best Sex Toys for Men

http://www.menshealth.com/sex-women/11-best-sex-toys-for-men

More from مرد روز

عکاسی از مردم به فاصله چهل سال

چهل سال پیش Chris Porsz  مامور آمبولانس شهر پیتربورو در انگلیس، در...
بیشتر بخوان