نقاش لهستانی و آثار فراواقعی زیرکانه

نقاش لهستانی Rafal Olbinski دوست دارد سر به سر تماشگران آثارش بگذارد. او زیرکانه تخیل را با طنز در هم می آمیزد و برای همین آثارش چشمگیر و به یادماندنی می شوند.

 

Rafal Olbinski Tutt’Art@ 

More from مرد روز

مردان، فکر زنان را نمی توانند بخوانند

در بخش اول مقاله  به معرفی نظریات  مارک روزنفلد  رقاص مجالس زنانه...
بیشتر بخوان