چشم ها و لبخندها، زنان را مجذوب می کند

 مجله سلامت مردان بعد از سنجشی که از بیش از 200 زن صورت گرفت نموداری تهیه کرد. در جمعبندی این نمودار به وضوح می توان دید که برای خانم ها، چشم  مردان 80 درصد و لبخند 52  موارد نقش اصلی در توجه شان به مردان را تعیین می کند. بقیه خصوصیات نظیر قد، نحوه لباس، دندان های تمیز و خوش فرم، بذله گو بودن و موی سر هم سهم حدود 15 درصدی در جلب توجه دارند.

first-thing-notice

image source

https://rossinagil.wordpress.com/

Written By
More from سام
یک آهنگساز خاص Jun Miyake
این قطعه موسیقی را برای تان انتخاب کردم تا نحوه متفاوتی از...
Read More