دخترانی که نمی‌خواهند شوهر کنند

Spinster: Making a Life of One's Own
Spinster: Making a Life of One’s Own

روزنامه نگار معروف امریکایی کیت بولس  در کتاب « تعریف جدید از دختر تنها»  می گوید با همه پیشرفت های اجتماعی که صورت گرفته است دختران دنیا همچنان با این انتخاب ناگزیر روبرو هستند که باید ازدواج کنند و مادر شوند.

مردان مجرد بمانند. مردان در معرض قضاوت و تحقیر واقعی نیستند وقتی مورد انتخاب قرار نمی گیرند.

خانم « کیت بالیک» مخالف ازدواج و یا مادر شدن زنان جوان نیست ولی می گوید وقتش رسیده است جامعه به این فکر کند که زنان هم می توانند مجرد و مستقل زندگی کنند.

با وجود افزایش قدرت زنان و سطح درخواست شان از حقوق جتماعی، هنوز بخش بزرگی از جامعه بشری نمی تواند لقب منفی « پیر دختری» را نادیده بگیرد. لقبی توهین آمیز که با وجود استقلال بیشتر زنان جامعه، همچنان ریشه گزنده اش برچیده نشده است.

با وجود آنکه جامعه هر روز در مطب دکتر، دفتر وکالت یا در مدارس و دانشگاه ها و ادارات، زنان را مشغول کار و تلاش می بینند هنوز با حضور زن مجرد خو نگرفته است.

بخش قابل توجهی از مردان جامعه هم نمی توانند زن را فقط خانه دار تجسم کنند و به نظرشان، خانه دار بودن نوعی وابستگی و بی مسولیتی  است. این گروه از مردان هم دل شان نمی خواهد زن را کاملا مستقل و متکی به خود ببینند هم به وابستگی  مالی شان به مردان، ناراحتند.

Spinsterhood Gets a Modern Makeover
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/15/spinsterhood-gets-a-modern-makeover.html

More from ماهان طباطبایی
زندگی 27 ساله های امریکا به روایت آمار
وزارت آموزش و پرورش امریکا از سال 2002  شروع به ثبت و...
Read More