دخترانی که نمی خواهند شوهر کنند

Spinster: Making a Life of One's Own
Spinster: Making a Life of One’s Own

روزنامه نگار معروف امریکایی Kate Bolick  در کتاب « تعریف جدید از دختر تنها»  می گوید با همه پیشرفت های اجتماعی که صورت گرفته است دختران دنیا همچنان با این انتخاب ناگزیر روبرو هستند که باید ازدواج کنند و مادر شوند. اما گویا اصلا و ابدا اشکالی ندارد که مردان مجرد بمانند.

او مخالف ازدواج و یا مادر شدن زنان جوان نیست ولی می گوید وقتش رسیده است جامعه به این فکر کند که زنان هم می توانند مجرد و مستقل زندگی کنند.

با وجود افزایش قدرت زنان و سطح درخواست شان از حقوق جتماعی، هنوز بخش بزرگی از جامعه بشری نمی تواند لقب منفی « پیر دختری» را نادیده بگیرد. لقبی توهین آمیز که با وجود قدرت و استقلال بیشتری که نصیب زنان شده است همچنان ریشه گزنده اش برچیده نشده است.

با وجود آنکه جامعه هر روز در مطب دکتر، دفتر وکالت یا در مدارس و دانشگاه ها و ادارات، زنان را مشغول کار و تلاش می بینند هنوز با حضور زن مجرد خو نگرفته است.

 

Spinsterhood Gets a Modern Makeover
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/05/15/spinsterhood-gets-a-modern-makeover.html

 

 

More from ماهان طباطبایی

بعضی از مردان جرئت لازم را ندارند

همه ما در مراحل زندگی، مدام با تصمیمات و انتخاب هایی روبرو می...
بیشتر بخوان