مردان فرصت بیشتری برای شناختن زنان دارند

father_and_son_7

استاد دانشگاه نیویورک و رئیس یک مرکز تحقیقات آموزشی Pedro Noguera می گوید در طی نیم قرن گذشته تحصیلات دانشگاهی زنان بیشتر از مردان شده است. ۵۰ سال پیش مردان حدود ۶۵ درصد ثبت نام کنندگان دانشگاه ها را تشکیل می دادند در حالیکه امروزه این رقم  کمتر از نصف و به ۴۳ درصد رسیده است. به همان نسبت درصد زنانی که شاغل هستند به مراتب بیشتر شده است.

با همه اینها دکتر Michael Kimmel معتقد است پسران و مردان جوان معاصر به نسبت نسل پدران شان، نگاه به مراتب بهتری به برابری جنسیتی دارند. وی در طی ۲۵ سال تماس مداوم با دانشجویان پی برده است که دانشجویان مرد از داشتن دوست صمیمی در جنس مخالف استقبال بیشتری می کنند.

جامعه شناس امریکایی، واقع بینانه بر این نکته اساسی تاکید می ورزد که برای مردان مفهوم رابطه دوستی صمیمی در درجه اول پذیرش این حقیقت است که دوست مورد نظرشان همسطح و از نظر شخصیت و حق، برابر با آنها است. از دید دکتر Michael Kimmel افزایش دوستی های معمولی بین زنان و مردان دانشجو، در قدم اول مستلزم فراگیر بودن نگاه برابر مردان به زنان است.

او می گوید سال به سال، پسران بیشتری پا به عرصه بزرگسالی می گذارند که  تجربه همراه و همکلاس و دوست بودن با دخترانی را دارند که مثل خودشان، تربیت و شعور مشابه دارند. مردان فرصت بیشتری برای شناختن زنان دارند.

زنان برای شان موجودات نااشنا و غیرقابل دسترس نیستند. مردان می بینند که زنان در همه عرصه ها کار می کنند. درس می خوانند و حتی با ظرفیت های مشابه، با انها رقابت می کنند.

او ضمن اتکا به آمار، نقش فعال تر مردان در پرورش فرزندان و کار کردن در خانه را از نشانه های مثبت تغییر در فرهنگ مردان می بیند. مردان امروزی می دانند که لجبازی و اصرار بر حفظ خصلت های قدیمی در بسیاری از موقعیت ها، کارایی اش را از دست داده است.

برای مثال مردان با هوشمندی به این واقعیت آگاه شده اند که نمی توانند با فرزندان شان به شیوه قدیمی و با تحکم روبرو شوند زیرا این نوع رفتار با نقش جدید در تربیت فرزندان که مستلزم انعطاف و لطافت است همخوانی ندارد.

به نظر می رسد مردان با تمام وجود در جستجوی راهی برای آشتی دادن بین هویت سنتی با خصلت های جدید مردانه هستند تا بتواند با تحولات جامعه کنونی سازگاری داشته باشد.

 

The New American Man Doesn’t Look Like His Father
http://www.npr.org/2014/06/23/323966448/the-new-american-man-doesnt-look-like-his-father

hmage sourcs

http://www.chillhour.com/father-and-son

 

More from مرد روز
سید مریم اسلامی مادربزرگم بود
سید مریم اسلامی مادربزرگم بود. قد بلندی داشت و یکی از شیشه...
Read More