عکس روز – یهودی‌های شیراز ، سال ۱۳۵۲


عکسی از زنان یهودی با چادر و چارقد  ایرانی در جشن روز اول سال نو  یهودیان« روش هشانا» در شیراز – سال ۱۳۵۲

More from مرد روز
داروها بعد از گذشت تاریخ مصرف
برای خیلی از ما پیش آمده است که در حین استفاده از...
Read More