عکس روز – یهودی‌های شیراز ، سال ۱۳۵۲


عکسی از زنان یهودی با چادر و چارقد  ایرانی در جشن روز اول سال نو  یهودیان« روش هشانا» در شیراز – سال ۱۳۵۲

More from مرد روز
مهمترین هدف مجله مرد روز افزایش شعور جنسی است
بله مهمترین موضوعی که دوست داریم در مجله مرد روز منتشر کنیم...
Read More