عکس روز – یهودی‌های شیراز ، سال ۱۳۵۲


عکسی از زنان یهودی با چادر و چارقد  ایرانی در جشن روز اول سال نو  یهودیان« روش هشانا» در شیراز – سال ۱۳۵۲

More from مرد روز

قرص‌ خواب فقط فراموشی موقت ایجاد می‌کند

بشر این روزها از نظر جسمی، زیاد خسته نمی شود چون مثل...
بیشتر بخوان