عکس روز – یهودی‌های شیراز ، سال ۱۳۵۲


عکسی از زنان یهودی با چادر و چارقد  ایرانی در جشن روز اول سال نو  یهودیان« روش هشانا» در شیراز – سال ۱۳۵۲

More from مرد روز
سه دلیل اصلی طلاق در تهران
هفت هزار طلاق در شهر تهران و بررسی دلایل آنها منبع تصویر...
Read More