کفش های که قد می کشند

STG9

وقتی که 8 سال پیش Kenton Lee در نایروبی کار و سکونت داشت متوجه کودکان در کوچه های شهر بود که یا کفش به پا نداشتند یا کفش های برای شان تنگ »بود. به ناگهان این ایده به ذهنش خطور کرد که کاش کفشی ساخته می شد که در طی پنج سالِ هم دوامش را  حفظ کند و هم به اندازه رشد کودکان بتواند قد بکشد.

مدتی طول کشید ولی زمینه تولید کفشی فراهم شد که می تواند ضمن با دوام بودن برای دو گروه سنی کودکستان تا چهارم ابتدایی و از چهارم تا نهم مورد استفاده قرار بگیرد. پس از آن، تیم خلاق و نیکوکار شروع به تهیه سرمایه از طریق کمک های مردم دنیا نمودند. کفش ها با استقبال روبرو شده اند و تاکنون چندین بار برای کودکان یتیم و محروم نایروبی فرستاده شده است.

در کمپین جدید، آنها توانسته اند از سیستمی استفاده کندد که مردم عادی و گروه های عام المنفعه برای شان پول جمع کنند. مسیر ساده و روشنی است و کارهای این تیم توسط رسانه های معتبر سراسر دنیا بازتاب یافته است. ما نیز برای افزایش کمک مالی به آنها پیوستیم.

به کمپین کمک به The Shoe That Grows  بپیوندید 

STG1

STG3

STG7

BECAUSE INTERNATIONAL CORP

http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/the-shoe-that-grows-the-clever-shoes-that-grow-five-sizes-and-last-five-years-10192534.html

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/man-designs-shoe-that-grows-impoverished-children

 

More from سعید داورپناه
پرتره مردان دهاتی امریکا
از عکاس امریکایی Marc McAndrews قبلا یک گزارش عکس معرفی کرده ایم با...
Read More