از اسرار جالب, عضو جنسی مردان

بسیاری از ما، می دانیم کوچک شدن آلت مردانه در استخر به خاطر سرما است. بیدار باش و آماده بودن صبحگاهی عضو مردانه نیز به خاطر پر بودن مثانه است.

ما مردان از نوجوانی در خواب دچار تخلیه جنسی می شویم چون در حین شب، تستوسترون بدن به بالاترین مقدار می رسد

اما شاید جالب ترین راز این باشد که آلت بعضی از مردان اهل خودنمایی نیستند و وقتی کاری ندارند سر به زیر و گوشه گیر هستند.

در بخشی از مقاله «عجایب عضو جنسی» در مجله « سلامت مردان» دکتر « سانستین» می گوید:« آلت هایی که در حالت عادی، جمع شده و کوچک هستند بعد از تحریک شدن، از افزایش قد و قامت بیشتری برخوردار می شوند تا اعضای مردانه ایی که از اول و در حالت عادی، بزرگ هستند»

Weird Things Your Penis Does
http://www.menshealth.com/health/penis-mysteries?cid=OBtrafficMH_TBD_SB3&cid=outbrain_MH&obref=obinsource

More from ماهان طباطبایی
The Spotlight Effect – فکر می کنید همه به شما چشم دوخته اند
همه دارند به من نگاه می کنند. اگر اشتباه کنم چی؟ اگر...
Read More