یکی از اسرار جالب عضو جنسی مردان

بسیاری از ما، می دانیم کوچک شدن آلت مردانه در استخر به خاطر سرما است. بیدار باش و آماده بودن صبحگاهی عضو مردانه به خاطر پر بودن مثانه است.

طبیعا می دانید که ما مردان از نوجوانی بعد در خواب دچار تخلیه جنسی می شویم چون در حین شب، تستوسترون بدن به بالاترین مقدار می رسد

اما شاید جالب ترین راز این باشد که آلت بعضی از مردان اهل خودنمایی نیستند و وقتی کاری ندارند سر به زیر و گوشه گیرند.

در بخشی از مقاله «عجایب عضو جنسی» در مجله « سلامت مردان» دکتر Sonstein می گوید:« آلت هایی که در حالت عادی، جمع شده و کوچک هستند بعد از تحریک شدن، از افزایش قد و قامت بیشتری برخوردار می شوند تا اعضای مردانه ایی که از اول و در حالت عادی، بزرگ هستند»

Weird Things Your Penis Does
http://www.menshealth.com/health/penis-mysteries?cid=OBtrafficMH_TBD_SB3&cid=outbrain_MH&obref=obinsource

More from ماهان طباطبایی
چطور یکبار هیپنوتیزم شدم
برادر دوستم از شیراز آمده بود. در مهمانی که برپا کرده بودم...
Read More