طبیعت فقط جوان‌ها را دوست دارد

mammals_sep3

بر اساس تئوری تکامل، شانس تکرار نسل در بهترین حالت، فقط در جوانی میسر است. برای همین، در اغلب انواع موجودات زنده، آنها  که از مرحله جوانی رد می شوند در حاشیه و سایه  قرار می گیرد.

موجودات پر سلولی یا در حین تولید مثل یا کمی بعد از آن می میرند تا ژنِ منتقل شونده به نسل بعدی، از بهترین و تازه ترین ها باشد. پیرها از چرخه خارج می شوند چون کم کم حتی قادر به تهیه مواد غذایی، دفاع از خود و گروه نیستند. پیرها به همراه ضعیف شدن بدن و کند شدن قدرت بینایی و حافظه، ضرورت بقای شان برای اجتماع، کم می شود.

به دلیل رقابت مرگباری که برای ادامه بقا در طول میلیونها سال همواره در طبیعت وجود داشته است فیزیک و جسم انواع جانوران و بشر طوری تنظیم شده است که ترمیم و تطبیق برای بهترین حالت زنده ماندن، صرف دوران جوانی شود. برای همین، آنها که از مرز جوانی عبور می کنند به خاطر غفلت های ژنتیکی، پیر می شوند.

طبیعت، برای موجود زنده بعد از تولیدمثل هیچ بهایی قائل نیست تا آنجا که بخشی از جانوران در حین تولید مثل می میرند. آنهایی که شانس عمر بیشتری نصیب شان می شود چون سرعت سابق را ندارند یا طعمه حیوانات دیگر می شوند یا عفونت و مرض ها، آنها را از درون جمعیت بیرون می کشد.

برای همین مقدار« سلول کم خطا» در بدن، طی دوران کهولت کاهش می یابد. دلایل بی اعتنایی به دوران بعد از جوانی آنقدر است که تئوری های علمی نظیر« قرار تنظیم شده برای مرگ» یا « سلول های کشنده» نیز شکل گرفته است.

همه این مسیر و دلایلی که به سرعت و به طور خیلی کلی عنوان شد در باره این واقعیت است که چرا پیر می شویم؟ موج جدیدی تحقیقات و نظریه ها در باره یپری بر این نکته تاکید می کند که بفهمند چگونه پیر می شویم؟

کنجکاوی در مورد جزئیاتِ مسیرهای متفاوتی که باعث پیری می شود بیشتر از همه ناشی از امیدی است که در چند دهه اخیر با افزایش استاندارد زندگی و کنترل بسیاری از بیماری های دوران پیری، ایجاد شده است. به نظر می رسد سرعت دستکاری بر قوانین طبیعت، بویژه در صد سال گذشته، این تامل واقعی را ایجاد کرده است که انسان می تواند مغایر با فرمان طبیعت، از پیری جلوگیری کند .

 

image source

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/42280/title/How-We-Age/
http://www.houstonpress.com/music/young-mammals-emerge-from-hibernation-at-big-star-tonight-6769811

More from ماهان طباطبایی

محو شدن شغل ها در آینده و گور پدر کار

استاد تاریخ یکی از دانشگاه های امریکا James Livingston که تخصص و زمینه...
بیشتر بخوان