کاریکاتور روز – مظنون های فیسبوکی و زن حامله

Slobodan Srdic, Serbia - Special Award-M

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

عکس های غمگین از زندگی شهری

عکاس امریکایی Alec Dawson به نقل قولی از کافکا تکیه می کند که...
بیشتر بخوان