کاریکاتور روز – مظنون های فیسبوکی و زن حامله

Slobodan Srdic, Serbia - Special Award-M

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

اسکاتلند دو برابر مصرف خانه‌های کشور، از باد، انرژی تولید می‌کند

[caption id="attachment_90121" align="aligncenter" width="1024"] (keithjardine/iStock)[/caption] تقریباً هر ماه خبر شکستن رکورد تولید...
بیشتر بخوان