کاریکاتور روز – مظنون های فیسبوکی و زن حامله

Slobodan Srdic, Serbia - Special Award-M

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز

درصد بالای سرطان در اسکلت‌های قرون وسطی

تحقیق جدید نشان داده است قبل از اینکه سیگار کشیدن جزو اعمال...
بیشتر بخوان