هنری میلر و رقاص اجاره ای


هنری میلر نویسنده توانا ولی جنجالی امریکا که نوشته های جسورش توجه جهانی برایش فراهم کرده است قبل از آنکه شروع به داستان نویسی، در ۴۴ سالگی برای فرار از زندگی روزانه اش، شبها به کافه ایی می رفت که دخترهای معروف به « Taxi Dancers» با گرفتن ۱ دلار، با مشتریان بار به اندازه یک آهنگ می رقصیدند.

یقین عمومی این است که در یکی از آن شبها، هنری میلر، رئیس یک شرکت خدماتی، و پدر چهار فرزند، بعد از درخواست چندین باره از یک Taxi Dancer برای رقص، با او به خانه اش می رود. میلر دست از کار و زندگی می کشد تا با رقاص اجاره ایی باشد. رقاصی که با او دوست شد متوجه شد که هنری میلر همیشه غمگین و پریشان است. از او علت ناراحتی اش را جویا شد.

هنری میلر می گوید دلش می خواسته نویسنده شود ولی تاکنون فرصتش ایجاد نشده است. دلش همیشه می خواسته در کافه های پاریس بگردد و بنویسد و … رقاص اجاره ای به او می گوید اگر واقعا دلت می خواهد بنویسی پس برو و بنویس. من هزینه رفتنت را تامین می کنم. هنری میلر در ۴۷ سالگی اولین رمان دلخواه خود را در فرانسه به چاپ می رساند. البته در پاریس نیز یک نویسنده زیبای امریکایی به نام Anaïs Nin مخارج زندگی او را بر عهده گرفته بود

 

http://wikicontents.altervista.org/?q=Taxi_dancer

More from مرد روز
دانشمندان ژاپنی و دستکاری ساده و ارزان اسپرم برای تعیین جنسیت فرزند
مردان در طی دوران تحول بشر تا امروز، تعیین کننده جنسیت فرزند...
Read More