مردان جذاب و خوش هیکل نیازی به اسپرم قوی ندارند

نظریه ایی در ژورنال زیست‌شناسی تکاملی وجود دارد که می گوید: « هرچه فرد چهره‌ی مردانه‌تر داشته باشد اسپرم کم جنب و جوش تری دارد»

ضعف اسپرم مردان یک فرض و گمان نیست و می شود از طریق سنجش عواملی مشخصی نظیر تعداد اسپرم، مقدار حجم آن و سرعت اسپرم ها برای رسیدن به تخمک سنجیده می شود.

به عبارت دقیقتر در تحقیق ذکر شده، متوجه شده اند هر چه قدر صورت و گونه مردان برجسته تر و پهن تر باشد اسپرم های تنبل و بی رمق تری دارند.

دلیلی که محققین برای این وضعیت ارائه داده اند رابطه مستقیم با نظریه داروین دارد. از نظر تکامل، هر موجود که قادر به تکرار بیشتر ژن خود باشد قدرت بقایش بیشتر است و از نظر طبیعت « تطبیق یافته تر» است.

بر همین اساس، مردان خوشتیپ با بدن عضلانی، چون سکس بیشتری در طول تاریخ طبیعی بشر نصیب شان می شد نیازی به اسپرم‌های سریع و پر انرژی برای حامله‌کردن شریک جنسی‌شان نداشتند. چون فرصت جذب زنان مختلف برای باروری مجدد برای شان وجود داشت.

درحالی‌که افراد فاقد چهره‌ و هیبت مردانه، شانس کمتری برای رابطه‌ی جنسی داشتند و نیاز تطبیقی شان طوری تنظیم شد که بیشترین بهره را از حداقل شانس مقاربت ببرند. به همین خاطر مردان غیرجذاب برای شرط بقا، توانایی اسپرم شان یا همان شانس باروری اسپرم شان، بیشتر است.

منبع:

Masculine-Looking Guys May Have Lamer Sperm

Image  Source

http://www.thehomeofsteroids.com

More from مرد روز
اسکاتلند دو برابر مصرف خانه‌های کشور، از باد، انرژی تولید می‌کند
تقریباً هر ماه خبر شکستن رکورد تولید انرژی تجدیدپذیر در رسانه ها...
Read More