تکنیک های دفاع از خود برای مردان و زنان

bearhug1

به گفته یک سایت که ویژه آموزش های دفاع از خود و انواع تکنیک های رزمی است  برای یک نفر که تهاجم به شما را هدف خود قرار داده است باید ۳ دلیل اصلی فراهم شود تا تن به ریسک دهد و آن را عملی سازد. او باید نیت از پیش تعیین شده داشته باشد. توانایی حمله را محاسبه کرده باشد و فرصت حمله برایش فراهم گردد. اگر در مرحله پیشگیری بتوان هر کدام از این ۳ دلیل اصلی را از فرد مزبور سلب کرد شانس مورد تهاجم قرار گرفتن بسیار کاهش خواهد یافت.

دوری گزیدن از اماکن مشکوک و تاریک، شناخت از محلی که در آن تردد می کنید و هشیاری از دانستن فاصله ای که از مهاجم احتمالی اختیار می کنید می تواند بخشی از ۳ دلیل برای حمله به شما را خنثی سازد.

دوری گزیدن از دعوای لفظی و خودداری از حرکت های تهدید یا تهییج کننده نظیر  حرکت دست، می تواند انگیزه فرد مهاجم را کم کند.

باید همیشه این نکته را در نظر بگیرید که فرد مهاجم در حالت عادی و منطقی نیست و توهم، خشم، نفرت و انواع سرخوردگی های روحی و روانی در امکان یک حمله بی دلیل، نقش دارد.

مهمترین نکات در حین مواجهه با این لحظات خطرناک این است که باید متوجه باشید فرد مهاجم با قدرت، انرژی و با آمادگی تمام، حرکت خصمانه اش را عملی می سازد و تقریبا هیچ کدام از تکنیک های دفاع شخصی که در تمرینات رزمی در حد آموزش اولیه می آموزید به درد نخواهد خورد. برای همین بیشترین توجه باید صرف مرحله پیشگیری شود.

این ادعا که فرق اساسی بین زنان و مردان در حین دفاع از خود وجود دارد یکی از حدس و گمان های غلط  می باشد. اگر توجه و مراقبت و شانس لازم برای تشخیص و پیشگیری تهاجم صورت نگرفته باشد در اکثر موارد آسیب پذیر بودن زنان و مردان یکسان است. تجربه حتی نشان داده است احساس شجاعت و قدرت غریزی مرد و حتی داشتن هیکل بزرگتر، در بیشتر موارد منجر به آسیب بیشتر مردان نیز می شود.

با این وجود، گاهی جدال و دعوا می تواند رو در رو و بین دو نفر و به مرور به مرحله درگیر فیزیکی ختم شود. شاید در این مرحله و موقعیت که فرصت ارزیابی و تشخیص قدرت فرد مهاجم کمابیش حدس زده می شود، شانس دفاع از خود با استفاده از تکنیک های قابل آموزش و ساده، به کار آید. .تاکید دوباره حتی در این مرحله نیز این است که نیت اصلی باید بر محور ایجاد کمترین آسیب به شما باشد

http://www.functionalselfdefense.org/

image source

http://www.artofmanliness.com/2013/03/14/don-draper-judo-unarmed-self-defense-from-the-mad-men-era/

http://img.breakingmuscle.com/sites/default/files/imagecache/full_width/images/bydate/oct_15_2012_-_1152am/bartitsu_barton-wright_overcoat-defense.png
More from سعید داورپناه
چند توصیه غلط برای حفظ زن زندگی‌تان
نگذار بفهمد که آدم جالبی است هیچ نوع علاقه ایی به کارش،...
Read More