تکنیک های دفاع از خود برای مردان و زنان

bearhug1

هر کجای دنیا و با هر مقدار امنیتی که داشته باشیم غیرمنطقی خواهد بود اگر فکر کنیم هیچ وقت اتفاقی برای ما نخواهد افتاد. بر عکس این قضیه نیز صدق می کند که بیش از اندازه نگران باشیم و طبق محاسبات خودمان فکر کنیم خطر حمله و اذیت شدن هر لحظه در کمین ما است.

به گفته یک سایت که ویژه آموزش های دفاع از خود و انواع ورزش ها و تکنیک های رزمی است تصورات بسیار اشتباهی در این باره در فرهنگ عمومی وجود دارد. مهمترین نکته این است که 99 درصد مواقع، استراتژی دفاع از خود در مرحله پیشگیری از دعوا و تهاجم کارآی دارد.

با وجود آنکه در زندگی شهری، بخش اصلی امنیت اماکن محل تردد، بر عهده پلیس می باشد ولی به دلایل بسیار درست در لحظه اضطراری نمی توان به کمک پلیس تکیه کرد.

برای یک نفر که تهاجم به شما را هدف خود قرار داده است باید ۳ دلیل اصلی فراهم شود تا تن به ریسک دهد و آن را عملی سازد. او باید نیت از پیش تعیین شده داشته باشد. توانایی حمله را محاسبه کرده باشد و فرصت حمله برایش فراهم گردد. اگر در مرحله پیشگیری بتوان هر کدام از این ۳ دلیل اصلی را از فرد مزبور سلب کرد شانس مورد تهاجم قرار گرفتن بسیار کاهش خواهد یافت.

دوری گزیدن از اماکن مشکوک و تاریک، شناخت از محلی که در آن تردد می کنید و هشیاری از دانستن فاصله ای که از مهاجم احتمالی اختیار می کنید یا وقوف بر تعقیب احتمالی توسط یک فرد، می تواند بخشی از 3 دلیل برای حمله به شما را خنثی سازد.

دوری گزیدن از دعوای لفظی و خودداری از حرکت های تهدید یا تهییج کننده می تواند ایجاد نیت و انگیزه فرد مهاجم را کم کند. باید همیشه این نکته را در نظر بگیرید که فرد مهاجم در حالت عادی و منطقی نیست وتوهم، خشم، نفرت و انواع سرخوردگی های روحی و روانی در امکان یک حمله بی دلیل نقش دارد.

یکی از مهمترین نکات در حین مواجهه با این لحظات خطرناک این است که باید متوجه باشید فرد مهاجم با قدرت، انرژی و با آمادگی تمام، حرکت خصمانه اش را عملی می سازد و تقریبا هیچ کدام از تکنیک های دفاع شخصی که در تمرینات رزمی در حد آموزش اولیه می آموزید به درد نخواهد خورد. برای همین بیشترین انرژی و سرمایه گذاری برای رفع حمله و دعوا باید صرف مرحله پیشگیری شود.

بی شک شیوه های دفاع از خود می تواند موثر باشد اگر با تمرین و آموزش مداوم و طولانی برخوردار باشید. اما مهمترین اصل در مرحله نهایی دفاع در برابر تهاجم ناگهانی باید بر این واقعیت ناگزیر متمرکز گردد که فقط و فقط  کمترین صدمه نصیب تان شود.

این ادعا که فرق اساسی بین زنان و مردان در حین دفاع از خود وجود دارد یکی از حدس و گمان های غلط  می باشد. اگر توجه و مراقبت و شانس لازم برای تشخیص و پیشگیری تهاجم صورت نگرفته باشد در اکثر موارد آسیب پذیر بودن زنان و مردان یکسان است. تجربه حتی نشان داده است احساس شجاعت و قدرت غریزی مرد و حتی داشتن هیکل بزرگتر، در بیشتر موارد منجر به آسیب بیشتر مردان نیز می شود.

با این وجود، گاهی جدال و دعوا می تواند رو در رو و بین دو نفر و به مرور به مرحله درگیر فیزیکی ختم شود. شاید در این مرحله و موقعیت که فرصت ارزیابی و تشخیص قدرت فرد مهاجم کمابیش حدس زده می شود، شانس دفاع از خود با استفاده از تکنیک های قابل آموزش و ساده، به کار آید. .تاکید دوباره حتی در این مرحله نیز این است که نیت اصلی باید بر محور ایجاد کمترین آسیب به شما باشد

http://www.functionalselfdefense.org/

image source

http://www.artofmanliness.com/2013/03/14/don-draper-judo-unarmed-self-defense-from-the-mad-men-era/

http://img.breakingmuscle.com/sites/default/files/imagecache/full_width/images/bydate/oct_15_2012_-_1152am/bartitsu_barton-wright_overcoat-defense.png
More from سعید داورپناه

مرض مدرنِ مردان و علاج آن

آمار چند سال گذشته تحصیلات عالیه اکثر کشورهای اروپا و امریکا و بسیاری از...
بیشتر بخوان