کمبود دوست، بحران مخفی در زندگی مردان

male_friends.jpg.CROP_.promo-mediumlarge

مردان از اواسط بیست سالگی، شاهد کاهش تعداد دوستان شان می شوند و اگر در سال های ۳۰ سالگی عمرشان، ازدواج بکنند باز هم طبیعتا بخشی از دوستان نزدیک شان را از دست می دهند.

ضرورت های شغلی نیز مردان را واداشته است که مدام تغییر مکان دهند و این مغایر با نحوه پیدا کردن و نگهداری دوست خوب است چون یک دوستیِ ماندگار، نیاز به صرف وقت زیاد دارد.

جامعه شناس امریکایی Lisa Wade تلاش کرده است با آوردن دلائل متعدد نشان دهد که چرا دوستی در بین مردان رنگ می بازد با وجود آنکه. تحقیقات  نشان داده است فرق زیادی بین میل به دوستی و ایجاد رابطه صمیمی مردان و زنان نیست. از طرف دیگر به تحقیقات استاد دانشکده مددکاری اجتماعی Geoffrey Greif اشاره می کند که انواع دوستی ها را بین مردان طبقه بندی کرده است.

روانشناس امریکایی Geoffrey Greif  که به مدت ۴ سال تعدادی از دانش آموزان پسرِ یک دبیرستان را زیر نظر گرفته بود متوجه شد:

دانش آموزان پسر در سال اول دبیرستان خیلی راحت از وفا و دوستی نسبت به یک دوست مذکر حرف می زنند. هرچه به سنین ۱۵ سال به بعد می رسند متوجه می شود که در این دوره سنی، نظر پسران در باره دوستی با سایر پسرها سرد تر می شود و دوستی صمیمی تبدیل به شادی های گذرا و جوک گفتن و … می شوند.

دلیل اول برای دوری گزیدن و کم شدن حس دوستی  بین مردان جوان این است که به یکباره توجه، وقت و عاطفه شان به سمت دختران کشیده می شود.

دلیل دوم، اتهامِ ظریف بودن و دخترمسلک بودن و حتی گی بودن است که مردان جوان را وا می دارد تا از دوستی با مردان احتراز کنند.

مردان جوان به آرامی می پذیرند که به عرف جامعه و توقعی که از مردان وجود دارد گردن نهند و از مردان دیگر فاصله بگیرند. عاطفی نباشند و در لحظات سخت زندگی، راز دل خود را با کسی در میان نگذراند. تغییراتی که مطالعات بهداشتی نشان داده است باعث افزایش خودکشی، افزایش اعتیاد و بیماری های روحی و افسردگی می شود.

 

Society Tells Men That Friendship Is Girly. Men Respond by Not Having Friends. By Katy Waldman

http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2013/12/09/white_heterosexual_men_

can_t_have_friends_gender_norms_are_to_blame.html?wpisrc=burger_bar

American men’s hidden crisis: They need more friends! – Lisa Wade

http://www.salon.com/2013/12/08/american_mens_hidden_crisis_they_need_more_friends/

More from سعید داورپناه

پذیرش تغییرات

[caption id="attachment_47820" align="aligncenter" width="502"] ©Photo. R.M.N. / R.-G. Ojéda[/caption] در طول تاریخ بشر،...
بیشتر بخوان