کاریکاتور روز – وقتی لنین، جان لنون می شود

گوش دادن به ترانه معروف جان لنون اصلا ضرر ندارد. چون از اول تکلیفش را روشن می کند و می گوید که بیایید فقط خیال بورزیم. لنین اما نه فقط خیال ورزید بلکه با تمام وجود اصرار داشت که بشر باور کند راه وی، یک جبر تاریخی است.

tatoo 67-L

More from ماهان طباطبایی

نوجوانان مذهبی اسرائیل، افکار جنسی ناخواسته شان، بیشتر از دیگران است

فصلنامه « تحقیقات جنسی» گزارشی در باره نوجوانان مذهبی اسرائیل منتشر کرده...
بیشتر بخوان