مردان علائم افسردگی را پنهان می کنند

85196097

افسردگی می تواند تمایل به لذت های زندگی را از بین ببرد و سایه غمگین بزرگی را بر زندگی بیاندازد. علائم تشخیص افسردگی در زنان و مردان معمولا یکسان است ولی بعضی از آنها می تواند در مردان بروز بیشتری داشته باشد چون مردان به دلیل تربیت و توقع جامعه، سعی می کنند علائم افسردگی را مخفی سازند:

1 – تمایل به ریسک

مردان افسرده میل بیشتری به رفتار خودتخریب کننده و اعمال پرمخاطره و ریسک پذیر دارند.  قماربازی، ورزش های خطرناک، رانندگی بی مهابا و کار بیش از حد می تواند بخشی از این نوع رفتارها باشد،

2 – خشونت

از دست دادن قدرت کنترل بر اعمال و رفتار برای مردان بسیار سخت است. مردان افسرده برای ابقای قدرت و کنترلِ از دست رفته به پرخاشجویی و خشونت متوسل شوند. این نوع واکنش ها بخشی از غرور در مخاطره قرار گرفته مردان را به طور موقت تسکین می دهد

3 – ضعف تصمیم گیری

مردان افسرده به دلیل تسلط افکار منفی که مدام به ذهن شان هجوم می آورد قادر به استفاده مناسب از قدرت دقت و تمرکز نیستند. آنها نمی توانند به یک تشخیص و نتیجه معین دست یابند. .

4 – ضعف جنسی 

با وجود آنکه ناتوانی در تحریک آلت جنسی مردانه به خودی خود نشانه افسردگی نیست ولی اگر بی رغبتی به لذت های زندگی و تاثیر داروهای ضد افسردگی را کنار هم قرار دهیم پی می بریم که به هم خوردن سلامت جنسی از نشانه های اصلی افسردگی در مردان است<

5 – اعتیاد به الکل 

مصرف الکل ابتلا به افسردگی را در زنان و مردان تسریع می کند ولی مردان افسرده بیشتر معتاد می شوند چون تلاش برای لاپوشانی افسردگی و حرف نزدن در باره آن در مردان شایع تر است . در ضمن مردان فکر می کنند از طریق کمک گرفتن از الکل قادر به کنترل افسردگی خواهند بود.

6 – خستگی ممتد

احساس خستگی که با پر خوابی و یا کم خوابی برطرف نخواهد شد.

7- درد

داشتن درد کمر یا سردرد بخصوص وقتی با داروهای معمولی برطرف نمی شوند از جمله علائم افسردگی مردان می تواند باشد. دردهای که نمی توان یک دلیل فیزیکی مشخص برای شان پیدا کرد.

 

Lisa Zamosky, Signs of Depression in Men

http://www.health.com/health/gallery/0,,20521449,00.html

http://www.mengetdepression.com/symptoms/

Image Source

http://www.nydailynews.com/life-style/health/depression-affects-men-women-equally-study-article-1.1440440

More from مرد روز
خاورمیانه استبدادی و بمب اتم
هیچکس نباید بمب اتم داشته باشد. متاسفانه شش کشور در دوران جنگ سرد...
Read More