آتش‌نشان‌های کلاه‌مخملی

Mark Thiessen – National Geographic, May 2019 National Geographic Issue

از بین یک میلیون و دویست هزار آتش‌نشان امریکا، حدود ۴۰۰ نفرشان جزو تیم ضربتی هستند که «چتربازان آتش و دود» لقب گرفته اند. این تیم کاملا ویژه که اولین و سریعترین خط دفاعی برای کنترل آتش در مناطق طبیعی هستند هر سال به مصاف حدود ۱۰ هزار آتش ریز و درشت می روند.

افزایش روزافزون آتش سوزی جنگل ها به خاطر گرمای بیشتر سیاره ما باعث شده است که اهمیت این خط دفاعی، که به فاصله ۱۰ دقیقه به منطقه آتش می رسند بیشتر شود.

آتش‌نشانها شغل شان جزو خطرناکترین ها است ولی تصور اینکه گروه های کوچکی از آنها ضمن حمل نزدیک به ۲۵ کیلو وسیله مهار حریق نظیر بیل، تبر و اره برقی و وسایل دیگر با چتر به درون دود و آتش می پرند فقط در یک صورت می تواند منطقی باشد. آن هم وقتی که از بهترین قابلیت های بدنی و مقاومت در برابر گرما، خستگی و کار فیزیکی که معمولا ۱۶ ساعت مداوم است برخوردار باشند.

تیم های زبده آتش نشان های چترباز، کار اصلی شان جلوگیری از انتشار آتش از طریق قطع درختان و گیاهان انبوه و مراتع در چند قدمی هر آتش است. آنها باید به سرعت یک خط خالی بی گیاه در زمین ایجاد کنند که در آن چیزی برای آتش گرفتن نباشد.

این گروه های کوچک عملا ناچارند کیلومترها راه بروند و حتی بدوند تا از آتش پیشی گرفته باشند. چرخش باد و انواع اتفاقات پیشبینی نشده هر لحظه ممکن است آنها را در محاصره اتش قرار دهد. برای همین آموزش قدرت تصمیم گیری بسیار سریع به انها اجازه می دهید خیلی سریع و به موقع، کارشان را برای جلوگیری و هدایت آتش انجام دهند.

برای همین عضو این تیم ویژه شدن، بسیار سخت است و آزمون ها و آموزش های بسیار سنگین و فشرده ایی در نظر گرفته شده است.

هر سال حدود ۱۵۰ آتش نشان یا تجربیات چند ساله برای این شغل درخواست می دهند ولی فقط حدود ۶ نفرشان از سد ازمون و تعلیم می گذرند و عضو این آتش نشان های چترباز می شوند.

به طور معمول، تقریبا برای هر آتش، گروه های ۵ نفره به سرعت با چتر به درون اتش مورد نظر می پرند و باید کاملا مستقل و براساس تجربه و تصمیم فردی، به جدال با آتش بروند.

گاهی تغییر جهت آتش آنها را وا می دارد که ساعت‌های طولانی راه بروند تا از یک نقطه دیگر شروع به مهار خط اول حریق کنند.

تمرینات روزانه بسیار جدی جزو وظایف روزانه این تیم است. آنها واقف هستند اگر در بهترین حالت فیزیکی و روانی نباشند خیلی سریع، تبدیل به طعمه آتش خواهند شد.

 

What it Takes to Be a ‘Smokejumper,’ the Elite Unit That Parachutes into Forest Fires

When wildfires break out, this elite team of ‘smokejumpers’ parachute in

More from مرد روز
کاریکاتور روز – امان از جنگ
      https://www.cartoonmovement.com/
Read More