خفن های محلات فقیرنشین لس آنجلس

در نام شناسی و ریشه واژه ها  در باره کلمهِ خفن آمده است که « خفن از ریشه ی خَفه است. گویا خفن آدم را خفه می کند. کسی که صحنه ی زیبا، وسوسه انگیز و گیرایی را می بیند؛ برای چند دمی نَفَس در سینه اش زندانی می شود؛ گویا دارد خفه می شود.»

این هم پرتره خفن های که عکاس پاریسی از سیاهان امریکایی منطقه فقیرنشین Skid Row لس آنجلس گرفته است. سیاهپوستان فرقی نمی کند از چه قشری باشند ولی معمولاً بدون یک رنگِ تند در لباس شان از خانه بیرون نمی آیند. تصور آنها از ویژه بودن و داشتن احترام و موقعیت، بستگی جدی دارد با سلیقه لباس و حتی ادا و اطوارشان. خیلی راحت و خونگرم هستند. با کمترین بهانه ای شادند و البته رقصیدن بخشی از تپش طبیعی شان است.

Geraldine_Freyeisen_02 (1)

Geraldine_Freyeisen_01

Geraldine_Freyeisen_18 (1)

Geraldine_Freyeisen_08

tumblr_n3c7s5tqkc1tuv13ho1_1280 Geraldine_Freyeisen_05

Geraldine_Freyeisen_04

Geraldine_Freyeisen_14

More from ماهان طباطبایی
تنهایی و انسان معاصر
دنیای کنونی، مدام پر سرو صدا تر می شود و به نظر...
Read More