۲۰ شاه و ملکه کنونی نیجریه

Ochuko Ararile, The Ovie of Umiaghwa Abraka Kingdom

جرج اوسودی با گزارش های تصویری که از نیجریه تهیه کرده است سفیر واقعی کشورش در جهان بوده است.  گزارش های او از جنگ داخلی، رقابت بر سر چاه های نفت، دزدان دریایی و  قصر و زندگی ۲۰ حکومت پادشاهی کنونی نیجریه است.

کشور نیجریه ترکیبی است از ۲۰۰ قوم و زبان و فرهنگ مختلف که هزاران سال است در کنار هم با وجودِ دوران های مختلف جنگ و صلح زندگی می کنند. از حدود ۱۵۰ سال پیش انگلیسی ها تسلط  شان بر این کشور شروع شد ولی آنها نیز سیستم پادشاهی های کوچکِ شهرها و مناطق مختلف نیجریه را پابرجا نگه داشتند.

عکاس نیجریه ای جورج اسودی شناخت عمیقی نسبت به تاریخ کهنسال کشورش دارد. سرزمینی که قدیمی ترین اسکلت انسانی پیدا شده در آن، قدمتش به ۱۳ هزار سال می رسد. او با وجود همه جنگ های داخلی، کودتاها و دخالت های استعماری، معتقد است که سنت احترام و همزیستی بین قوم ها هنوز ریشه های عمیق در اندیشه و تربیت نیجریه ای ها دارد.

او امیدوار است با نشان دادن چهره محترم و با عزتی که از بازماندگان دوره  مدیریت کشور توسط شاهان و امیران مناطق مختلف کشور تصویر کرده است بخشی از مرام های قدیمی و مفید را جان تازه ای بخشد.

بخش بزرگی از سلسله های پادشاهی در دوران مدیریت انگلیسی ها به شکل تحقیرآمیزی درهم شکسته شده بودند و برای همین، بازگشت دوباره این امیران و شاهان که حرف شنوی واحترام باستانی خود را در بین مردم حفظ کرده اند شاید بتواند رشته های پیوند دوباره ای برای این کشور بحران زده باشد.

او به خوبی آگاه است که بازگشت قدرت این شاهان محلی به خودی خود مشکل آفرین و آشوبگرانه خواهد بود. او امیدوار است این شیوه سنتی مملکت داری ( به طور نمایشی و سمبلیک) در حد مشاوره و پل آشتی بین قبایل بزرگ کشور عمل کند. به نظر او، هر وسیله بومی و سنتی که واقعا در دل مردم جای دارد می تواند در مسیر آشتی ملی به کار گرفته شود.

به نظر او نسل جدید نیجریه در داخل کشور و خارج کشور خوب است این شیوه قدیمی از مدیریت را بشناسند و بخش های مفید آن را مد نظر قرار دهند. این شاهان و ملکه ها سمبلی از تنوع فرهنگی کشور کهنسال نیجریه هستند که شاید بتوانند از ادامه جنگ و خشونت موجود جلوگیری نمایند.

Wilson Ojakovo Oghoghovwe Oharisi III – Ovie of Ughelli
The Emir of Kano
The Emir of Kano Alhaji Ado Bayero Reception
Queen Hajiya Hadizatu Ahmedu, Magajiya of Kubwada
Obi James Ikechukwu Anyasi II- Obi of the Idumuje Unor kingdom
Oba Okunade Sijuwade, Olubuse II, Ooni of Ife
Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun Larooye II, Ataoja of Osogboland
Emir of Zauzau (Zaria) Alhaji, Dr. Shehu Idris
el Hadji Mamadou Kabir Usman – Emir of Katsina
Agbogidi Obi James Ikechukwu Anyasi II, Obi of Idumuje Unor
7.Emir of Kano with courtiers
4.Pere of Donokoromo II_0

The Many Modern-Day Kings and Queens of Nigeria

http://www.slate.com/blogs/behold/2015/01/27/george_osodi_photographs_nigeria_s_monarchs_in_his_exhibition_royals_and.html

 http://zphotographic.com/george-osodi

More from مهرانگیز پاشا
فرجام شبیه فرهاد می خونه
آرزو به دلم موند که نسل من هم یک فرهاد داشته باشه....
Read More