جدولی مردانه برای تمیز و مرتب بودن

Illustration by Ted Slampyak
Illustration by Ted Slampyak

در فیلم Mortdecai جانی دپ در نقش یک جنتلمن زیرک انگلیسی که کارش خرید و فروش تابلوهای نقاشی است وارد یک ماجرای پلیسی برای یافتن یک تابلو دزدیده شده می شود. نکته قابل توجه، وسواس دقیق او در شیک و مرتب بودن است. لازم نیست به شدت او ابراز وجود کنیم ولی اگر برنامه ثابتی برای تمیز و مرتب بودن روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه کنیم انجام آن زیاد سخت نیست و هزینه و وقت چندانی نمی گیرد.

A Handy Dandy Men’s Grooming Check-list  by Art of Manliness

http://www.artofmanliness.com/2015/01/13/a-handy-dandy-mens-grooming-checklist/

Illustration by Ted Slampyak

More from ماهان طباطبایی
چرا بعضی مردان ترجیح می‌دهند مجرد بمانند
مردان نسل های قدیمی تر، اغلب شان به ۲۵ سالگی که می...
Read More