جدولی مردانه برای تمیز و مرتب بودن

Illustration by Ted Slampyak
Illustration by Ted Slampyak

در فیلم Mortdecai جانی دپ در نقش یک جنتلمن زیرک انگلیسی که کارش خرید و فروش تابلوهای نقاشی است وارد یک ماجرای پلیسی برای یافتن یک تابلو دزدیده شده می شود. نکته قابل توجه، وسواس دقیق او در شیک و مرتب بودن است. لازم نیست به شدت او ابراز وجود کنیم ولی اگر برنامه ثابتی برای تمیز و مرتب بودن روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه کنیم انجام آن زیاد سخت نیست و هزینه و وقت چندانی نمی گیرد.

A Handy Dandy Men’s Grooming Check-list  by Art of Manliness

http://www.artofmanliness.com/2015/01/13/a-handy-dandy-mens-grooming-checklist/

Illustration by Ted Slampyak

More from ماهان طباطبایی

دلایل علمی برای توجه مردان به پستان زنان

چرا معمولا خواسته یا ناخواسته، وقتی مردان در برابر زنان قرار می گیرند...
بیشتر بخوان