پرتره مردان دهاتی امریکا

از عکاس امریکایی Marc McAndrews قبلا یک گزارش عکس معرفی کرده ایم با عنوان « گل سرخ نوادا»  که برایش شهرت بین المللی، جوایز متعدد و سخنرانی در دانشکده های هنری ارمغان آورده بود. او در طی سال های گذشته  با یک وانت که نقش اتاق خواب و اتاق کارش را هم ایفا می کند توانسته است مدام در بین ایالت های کشورش در رفت و آمد و  مشغول ضبط تصاویر حقیقی از مردم باشد. یکی از موضوعات مورد علاقه او ثبت تصویر مردان دهاتی امریکایی است که بیرون از شهرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی  زندگی می کنند.

07_AmericanLegionCircleMT_060_1000

10_biker-fam_1000

21_darrell-kimbrel_1000 12_BrentsHouse_1000

32_EdBistodeau_016_1000 25_foots3_1000 24_PalatkaFl_1000 23_bt3_1000

More from سعید داورپناه
فرمول قابل پذیرش برای تفاوت سن بین زوج ها
یک قانون نانوشته ولی عمومی وجود دارد که مردان و زنان در...
Read More